Professionele opvang voor uw kind

Kinderdagverblijf

In een SRK kinderdagverblijf voelen kinderen zich snel thuis. Uw kind vindt er een veilige en warme omgeving met liefdevolle zorg en aandacht en veel speelkameraadjes. Spelen, slapen, eten, drinken of een activiteit, voor alles is er een moment. Er is volop aandacht voor de ontwikkeling van uw kind, bijvoorbeeld met Uk & Puk of, voor kinderen van 3 jaar en ouder, peutergym en soms zwemmen. Op sommige kinderdagverblijven kan uw kind ’s middags een warme maaltijd krijgen of komt af en toe de kinderkapper langs. Met de postcodezoeker vindt u snel een kinderdagverblijf bij u in de buurt.

waterrijk_website.jpg

Voor kinderen van 6 weken tot 4 jaarDag kleine man

Een kinderdagverblijf lijkt een beetje op een woonhuis. Zo heeft iedere groep een eigen ‘woonkamer’, waar de pedagogisch medewerkers u en uw kind elke ochtend welkom heten. Er zijn slaapkamertjes, een keuken en een sanitaire ruimte. Elk kinderdagverblijf heeft bovendien een buitenspeelruimte; soms is er een speelhal.

Vast dagprogramma

De dag verloopt volgens een dagprogramma met vaste momenten voor bijvoorbeeld slapen, eten en (buiten)spelen. Dat biedt kinderen houvast. Toch is geen enkele dag hetzelfde. De jongste kinderen laten zich nu eenmaal niet zo makkelijk in een tijdschema inpassen. De gebeurtenissen van de dag en de interesses van de kinderen brengen variatie in het programma.

Individuele aandacht

Spelen doen we meestal samen, maar kinderen krijgen ook veel individuele aandacht. We letten goed op wat ze nodig hebben en op afwisseling: zelf activiteiten ondernemen, in leeftijdsgroepjes spelen of met de hele groep meedoen. Als de allerkleinsten slapen, gaan we bijvoorbeeld speciale dingen met de oudere kinderen doen. In sommige kinderdagverblijven zijn zelfs speciale peuterplusprojecten. In het dagprogramma is uiteraard ook aandacht voor voorlezen, zingen en creativiteit.

Samen eten

Voor eten en drinken (inclusief standaard flessenvoeding) zorgt SRK. Als uw kind een allergie of overgevoeligheid heeft, maken we hierover aparte afspraken met u. Jonge baby’s voeden we als ze daarom vragen, met de oudere kinderen lunchen we gezellig aan tafel. Uw kind krijgt verantwoorde tussendoortjes, zoals vers fruit, een cracker, komkommer of een stukje kaas of worst. Of zelf geoogste tomaten of worteltjes uit de eigen moestuin, als die er zijn.

Groepssamenstelling

De meeste kinderdagverblijven hebben ‘verticale’ groepen, met maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar. Er zijn ook kinderdagverblijven met ‘horizontale’ groepen. De kinderen in deze groep hebben allemaal ongeveer dezelfde leeftijd. Dat betekent dat de kinderen twee groepen doorlopen; van babygroep (0-2 jaar met maximaal 9 kinderen) naar dreumesgroep (2-4 jaar met maximaal 14 kinderen) of peutergroep. Elke groep wordt begeleid door twee pedagogisch medewerkers.

Flexibel aanbod

Behalve hele dagen, bieden we op een aantal kinderdagverblijven ook halve dagopvang, tijdens schoolweken of op maat.

Openingstijden en -dagen

Op alle werkdagen kunnen uw kinderen in onze kinderdagverblijven terecht. We zijn 52 weken per jaar geopend en hebben geen verplichte sluitingsweken of -dagen, behalve tijdens officiële feestdagen. De openingstijden zijn over het algemeen van 7.30 tot 18:30 uur. Als een kinderdagverblijf daarvan afwijkt, staan de tijden vermeld bij de informatie over dit kinderdagverblijf. Uw kind komt op vaste dagen, maar als u een keer een dag wilt ruilen, kan dat afhankelijk van het ruilbeleid. Een extra dag aanvragen is natuurlijk ook mogelijk. Kinderdagverblijf onder schooltijd bieden wij alleen tijdens schoolweken. De openingsweken van kinderdagverblijf halve dagen verschilt per kindercentrum. Bij het kinderdagverblijf op maat bepaalt u zelf de uren, tijden, dagen en weken (meer informatie).

Pedagogisch thema

Elk kinderdagverblijf heeft een specifiek pedagogisch thema en een pedagogisch plan van aanpak. Dat ziet u terug in de activiteiten binnen én buiten de deur. Andere activiteiten zijn bijvoorbeeld zwemmen, peutergym, bezoekjes aan de bewoners van een zorgcentrum, de bibliotheek of de kinderboerderij. We houden regelmatig opa- en oma-ochtenden en besteden aandacht aan de seizoenen, naderende feestdagen en activiteiten als de nationale voorleesdag. Verjaardagen, Sinterklaas en Kerst worden uitgebreid gevierd. Afwisseling genoeg!