Professionele opvang voor uw kind

Peuteropvang

 voor peuters van 2 of 2,5 tot 4 jaar van werkende en niet-werkende ouders

  • gemeente Den Haag: met voor- en vroegschoolse educatie (VVE) vanaf 2,5 jaar
  • gemeente Delft (geen VVE) vanaf 2 jaar

kind_gekleurde_handen.jpg

Het is belangrijk dat kinderen al vroeg beginnen met leren en ontdekken. De peuteropvang voor kinderen van 2 of 2,5 tot 4 jaar is hier een goede plek voor. U vindt de peuteropvang in onze kindercentra in Ypenburg en in Delft. Peuters gaan twee vaste dagdelen per week naar de peuteropvang, altijd in schoolweken. Sommige peuters hebben extra aandacht nodig en mogen daarom in Den Haag gratis twee dagdelen extra komen. In Den Haag is twee extra dagdelen is ook mogelijk tegen betaling.

 

Leren en ontdekken met VVE

Op de peuteropvang leert uw kind vaardigheden als samenwerken met andere kinderen, op je beurt wachten en eerlijk delen. Ook leert een kind kleine opdrachten uitvoeren en dat er regels zijn. Deze sociale vaardigheden komen goed van pas als uw kind met vier jaar naar de basisschool gaat. Het allerbelangrijkst is natuurlijk dat uw kind plezier heeft!

Onze peuteropvang in Ypenburg (gemeente Den Haag) is voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Het biedt een extra stimulerende omgeving met een aanbod van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit is leuk en leerzaam en vormt een goede voorbereiding op de basisschool. Uw peuter krijgt een extra stimulans in zijn of haar ontwikkeling en in het bijzonder in taal. Onze speciaal hiervoor geschoolde pedagogisch medewerkers werken met de methode Uk & Puk of Speelplezier, die doorloopt tot in de eerste twee groepen van het basisonderwijs. Onze peuteropvang werkt dan ook nauw samen met een aantal basisscholen in Ypenburg. Daarom is onze peuteropvang met VVE een goede voorbereiding voor de schooltijd van uw kind.

Den Haag: 2 extra dagdelen met verwijzing CJG

Voor de twee gratis extra dagdelen heeft u een verwijzing van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) nodig. Het CJG (consultatiebureau) bepaalt of uw kind recht heeft op extra dagdelen peuteropvang. Dit doen zij alleen als uw kind extra aandacht nodig heeft.

Openingstijden peuteropvang

Wij bieden peuteropvang op schooldagen. Uw kind komt twee óf vier keer per week en altijd op vaste dagdelen in de ochtend en/of middag. In Delft is dit altijd twee keer per week. De openingstijden verschillen per locatie. De exacte tijden vindt u op de website van het kindercentrum dat peuteropvang aanbiedt.

Kosten

Vanaf 1 januari 2018 heeft u recht op een tegemoetkoming van de kosten. De Belastingdienst of de gemeente betaalt een deel en u betaalt zelf een deel. Hoeveel u zelf betaalt, hangt af van uw inkomen, of u een verwijzing van het CJG heeft of in het bezit bent van een Ooievaarspas. In Delft betaalt de gemeente niet mee. Kijk bij de tarieven voor meer informatie.

Antwoord op uw vragen

Is het u niet duidelijk onder welke regeling u valt? Of heeft u een andere vraag? Bel dan gerust met de medewerkers van onze afdeling Plaatsingen, telefoon: 070-7920103.