Professionele opvang voor uw kind

Peuterspeelschool en peuterspeelzaal

voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar van werkende en niet-werkende ouders in Rijswijk

Het is belangrijk dat kinderen al vroeg beginnen met leren en ontdekken. De peuterspeelschool of peuterspeelzaal is hier een goede plek voor. Kiest u voor de peuterspeelschool, dan brengt u uw kind drie dagdelen in de week. Voorwaarde is wel dat uw kind alle dagdelen naar de peuterspeelschool gaat én dat ú meedoet aan de ouderactiviteiten. Op de peuterspeelzaal komt uw kind twee dagdelen per week. 

doerakkertjes012.jpg

Leren en ontdekken met VVE

Op de peuterspeelschool en peuterspeelzaal leert uw kind vaardigheden als samenwerken met andere kinderen, op je beurt wachten en eerlijk delen. Ook leert een kind kleine opdrachten uitvoeren en dat er regels zijn. Deze sociale vaardigheden komen goed van pas als uw kind met vier jaar naar de basisschool gaat. Het allerbelangrijkst is natuurlijk dat uw kind plezier heeft!

Voor- en vroegschoolse educatie

De peuterspeelschool biedt een extra stimulerende omgeving met een aanbod van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit is leuk en leerzaam en vormt een goede voorbereiding op de basisschool. Uw peuter krijgt een extra stimulans in zijn of haar ontwikkeling en in het bijzonder in taal. Onze speciaal hiervoor geschoolde pedagogisch medewerkers werken met de methode Uk & Puk, die doorloopt tot in de eerste twee groepen van het basisonderwijs.

De peuterspeelschool en de peuterspeelzaal werken nauw samen met de basisscholen in Rijswijk. Daarom is het een goede voorbereiding voor de schooltijd van uw kind.

Peuterspeelschool met verwijzing CJG

Peuters die extra aandacht nodig hebben, mogen naar de peuterspeelschool. Hiervoor heeft u een verwijzing van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) nodig. Het CJG (consultatiebureau) bepaalt of uw kind recht naar de peuterspeelschool mag. Dit doen zij alleen als uw kind extra aandacht nodig heeft.

Openingstijden

De peuterspeelschool en peuterspeelzaal zijn open op schooldagen. Uw kind komt twee óf drie keer per week en altijd op vaste dagdelen in de ochtend en/of middag. De openingstijden verschillen per locatie. De exacte tijden vindt u op de website van het kindercentrum met een peuterspeelschool of peuterspeelzaal.

Kosten

Vanaf 1 januari 2018 heeft u recht op een tegemoetkoming van de kosten. De Belastingdienst of de gemeente betaalt een deel en u betaalt zelf een deel. Hoeveel u zelf betaalt, hangt af van uw inkomen, of u een verwijzing van het CJG heeft of in het bezit bent van een Ooievaarspas. Kijk bij de tarieven voor meer informatie.

Antwoord op uw vragen

Is het u niet duidelijk onder welke regeling u valt? Of heeft u een andere vraag? Bel dan gerust met de medewerkers van onze afdeling Plaatsingen, telefoon: 070-7920103.