Professionele opvang voor uw kind

Plusuren

Op een aantal basisscholen hebben de leerlingen van de onderbouw naast de woensdagmiddag nog een extra middag geen school. En soms zijn ze eerder vrij. Dan zijn plusuren een uitkomst. Plusuren overbruggen de tijd tot de buitenschoolse opvang open gaat of tot uw oudere kinderen vrij zijn. U kunt de plusuren combineren met buitenschoolse opvang, maar dat hoeft niet.

Plusuren en buitenschoolse opvang

De mogelijkheid voor plusuren vindt u op een aantal basisscholen, meestal op dezelfde locatie als de buitenschoolse opvang. Het programma gaat net zo als op een gewone naschoolse dag. Gaat uw kind ook naar de buitenschoolse opvang? Dan sluit het daar weer op aan, zodra de bovenbouw uitgaat. Anders haalt u op dit tijdstip uw kind op.

Meer weten?

Praktische informatie

De openingstijden en dagen verschillen per basisschool en BSO. De plusuren eindigen als de BSO begint. Ook dat is afhankelijk van de schooltijden en wisselt per BSO. Plusuren zijn extra opvanguren. U kiest er dus zelf voor. U vraagt de plusuren van tevoren aan. We bevestigen het schriftelijk, en dan is uw kind verzekerd van een plekje.