Professionele opvang voor uw kind

Schoolvrije dagen

Eigenlijk is het een gewone schooldag, maar toch hebben de kinderen geen school. Omdat de leerkrachten bijvoorbeeld een ADV- of studiedag (of -dagdeel) hebben. Uw kind kan dan terecht bij de BSO van SRK voor extra opvang. Omdat we nauw samenwerken met de basisscholen, weten we al aan het begin van het schooljaar welke dagen dat zijn. 

Vertrouwd gezicht

De extra opvang is meestal op dezelfde plaats als onze buitenschoolse opvang. Soms is het op een andere BSO op loopafstand. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen dat komt. We proberen altijd een pedagogisch medewerker in te plannen die de kinderen kennen. Een schoolvrije dag of middag verloopt verder zoals gebruikelijk op de buitenschoolse opvang.

Openingstijden

De schoolvrije dagen en middagen en daarmee ook de tijden verschillen per basisschool. Soms is de school onverwachts een extra dag of middag gesloten. Als we dit bijtijds weten, proberen we hierop in te spelen. Op schoolvrije dagen begint de opvang om 8:30 uur. Als de kinderen alleen ’s middag vrij zijn, dan gaat de BSO meteen na schooltijd open.