Professionele opvang voor uw kind

nieuw_coronavirus.png

Vragen en antwoorden nieuw coronavirus COVID-19 en noodopvang

Op 15 maart heeft de overheid vergaande maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De kinderopvang en het basisonderwijs in Nederland zijn gesloten van 16 maart tot en met 6 april 2020. Alleen voor cruciale beroepsgroepen is kinderopvang mogelijk. Op maandag 23 maart gaat de noodopvang binnen Stichting Rijswijkse Kinderopvang van start. Als omstandigheden veranderen, bijvoorbeeld veel meer aanvragen en/of uitval van pedagogisch medewerkers, behouden we ons het recht voor om de voorwaarden voor toelating tot de noodopvang aan te passen. Ook kunnen dan de locaties voor noodopvang veranderen. 

Veel gestelde vragen en antwoorden

publicatiedatum: 22 maart 2020
nog steeds geldig op: 30 maart 2020

Hieronder een antwoord op de veel gestelde vragen van ouders. We doen ons uiterste best om deze informatie actueel te houden. Voor de meest recente informatie over het coronavirus verwijzen wij naar de website van het RIVM. We houden de officiële berichtgeving van RIVM en de GGD nauwlettend in de gaten en nemen waar nodig passende maatregelen.


Noodopvang

Compensatieregeling voor ouders

Voor ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang kunnen brengen, maar wél kinderopvangtoeslag ontvangen en de rekening van de kinderopvang hebben betaald, komt een compensatieregeling vanuit de overheid. De uitvoering van deze regeling kost tijd. Bij de overheid en later bij ons. Gun ons ook die tijd om dit goed te regelen. Bedankt voor uw begrip en geduld.

Coronavirus

Algemeen


 

Wat is het beleid voor noodopvang
Antwoord: Op 15 maart heeft de overheid vergaande maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De kinderopvang in Nederland is gesloten van 16 maart tot en met 6 april 2020. Net als het basisonderwijs. De overheid verwacht van ouders dat zij hun kinderen thuis houden, met uitzondering van ouders/verzorgers die in cruciale beroepen werken of een sociaal-medische indicatie van de gemeente Delft of Den Haag hebben. Zij kunnen in die periode van noodopvang gebruik maken. 

Mag mijn kind naar de kinderopvang?
Antwoord: De kinderopvang in Nederland is gesloten van 16 maart tot en met 6 april 2020. Kinderen van wie beide ouders in een cruciaal beroep werken, of 1 ouders en de opvang echt niet georganiseerd krijgen en ouders met een sociaal medische indicatie van de gemeente Delft, kunnen wel naar de noodopvang. 

Wanneer start de noodopvang?
Antwoord: De noodopvang start op maandag 23 maart a.s. en duurt tot en met maandag 6 april.

Waar is de noodopvang voor mijn kind?
Antwoord: In het overzicht staan alle locaties voor noodopvang. De huidige locatie van uw kind staat in de linker kolom. In de rechter kolom vindt u de locatie voor de noodopvang. Dat is niet altijd uw eigen locatie.

Kom ik in aanmerking voor noodopvang?
Antwoord: U mag hiervan gebruik maken als u aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

 • Ouders (of alleenstaande ouder) die beiden werken in een cruciaal beroep;
 • Als 1 ouder werkt in een cruciaal beroep en de partner niet, maar zij de opvang écht niet geregeld krijgen;
 • Ouders met een sociaal-medische indicatie (SMI) van de gemeente Delft of Den Haag.

Hoe kan ik mij aanmelden voor noodopvang?
Antwoord: U meldt uw kind aan in de OuderApp, liefst zo ver mogelijk vooruit. Per dag geeft u aan wanneer u kinderopvang nodig heeft. U vraagt aan als ‘extra dagen’ met als reden ‘overig’ en ‘op factuur’. U kunt geen gebruik maken van eventuele tegoeden. Wij corrigeren dit achteraf; u ontvangt van ons dus geen extra factuur. Komt u er niet uit? Stuur ons een mail met uw telefoonnummer en wij nemen z.s.m. contact op: plaatsingen@kinderopvang-plein.nl

Waarom moet ik in de OuderApp ‘op factuur’ selecteren
Antwoord: Klinkt onlogisch en dat is het ook. Maar helaas toch nodig. Wij corrigeren dit achteraf. U ontvangt dus geen extra factuur en hoeft niet extra te betalen.

Wanneer werk ik in een cruciale beroepsgroep?
Antwoord: Bijvoorbeeld als u werkt in de zorg, bij politie, brandweer, openbaar vervoer, in de voedselketen, overheidsprocessen, onderwijs of in de kinderopvang. Een actueel overzicht van cruciale beroepen vindt u hier

Wat als ik in een cruciaal beroep werk, maar mijn partner niet?
Antwoord: Als u uw kind binnen uw eigen netwerk kunt opvangen, is het verzoek dit te doen. Als dit echt niet lukt, kan uw kind bij onze noodopvang terecht.

Moet ik extra betalen voor noodopvang?
Antwoord: Nee, u hoeft niet extra te betalen. Als u kinderopvangtoeslag ontvangt, hoeft u ook niets te wijzigen. Wij vragen u wel om uw normale factuur te blijven betalen. Daar komen bij extra gebruik van kinderopvang geen extra kosten bij.

Mag mijn kind ook extra dagen naar de noodopvang?
Antwoord: Ja, uw kind mag zo vaak komen als nodig is. Niet alleen extra dagen, maar ook op andere dagen. U kiest per dag wanneer u kinderopvang nodig heeft. Dat doet u in de OuderApp.

Hoe lang van tevoren moet ik mijn kind aanmelden?
Antwoord: U kunt de dagen in één keer aanvragen voor de hele periode tot en met maandag 6 april. Als u nog niet weet wanneer u moet werken of ineens extra moet werken, dan kunt u uw kind de dag ervoor tot uiterlijk 16.00 uur aanmelden.

Ik krijg vanmorgen een spoedoproep dat ik straks moet werken? Kan mijn kind nog naar de noodopvang?
Antwoord: Meld uw kind gewoon aan in de OuderApp. De leidinggevenden houden dit nauwlettend in de gaten.

Mijn partner werkt in een cruciaal beroep en ik ben ziek, mag mijn kind naar de noodopvang?
Antwoord: Als een van de gezinsleden ziek is, mag uw kind niet naar de noodopvang.

Welke regels gelden er voor het halen en brengen van kinderen naar de noodopvang?
Antwoord:

 • Zieke kinderen mogen niet komen, ook niet met klachten als neusverkoudheid, hoesten of keelpijn.
 • De pedagogisch medewerker verwelkomt uw kind in principe bij de deur:
  • Is uw kind jonger dan 2 jaar? Dan mag één ouder mee naar binnen.
  • Van oudere kinderen neemt u afscheid bij de deur.
  • Houd het afscheid van uw kind kort.
  • Houd zo veel mogelijk afstand van elkaar, bij voorkeur 1,5 meter.
  • Heeft u zelf klachten? Vraag dan iemand anders om uw kind te halen of te brengen.
  • Bent u zelf ziek? Dan mag uw kind niet komen.
  • Merken wij dat uw kind toch klachten krijgt? Dan bellen we u en moet u uw kind meteen ophalen.

Hoe organiseert SRK de noodopvang?
Antwoord: Bij de organisatie van de noodopvang houden we rekening met veiligheid en gezondheid. Bijvoorbeeld door het minimaliseren van de ontmoeting binnen en buiten, minder kinderen per locatie en groep, en verspreid over meer ruimtes. Ook gelden er strikte regels voor het brengen en halen van kinderen, wordt extra schoongemaakt en er zijn aanvullende gezondheids- en veiligheidsmaatregelen.


 

Voor wie is de compensatie bedoeld?
Voor alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang, hun factuur ook nu volledig blijven betalen en kinderopvangtoeslag ontvangen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn voor ouders geen kosten verbonden. 

Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders compenseren?    
De compensatie wordt overgemaakt aan de 3500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

Hoe werkt de compensatie in de praktijk?
De regeling wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. Kinderopvangorganisaties en ouders worden zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd. 

 

Wanneer krijg ik de kosten van de kinderopvang terug?
De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt door het ministerie van SZW, Belastingdienst Toelagen, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en BOinK. De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. 

Waarom moet ik eerst betalen en krijg daarna pas terug ?
Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als u de factuur volledig heeft betaald. De teruggave van uw eigen bijdrage is gekoppeld aan uw recht op kinderopvangtoeslag. 

Wordt de factuur voor de maand april geïncasseerd en wanneer?
Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als u de factuur heeft betaald. De teruggave van uw eigen bijdrage is gekoppeld aan uw recht op kinderopvangtoeslag. Betaalt u daarom eerst uw factuur, de incasso van de factuur voor de maand april vindt plaats omstreeks 26 maart a.s.

De periode die nu wordt genoemd is van 15 maart tot en met 6 april. Hoe gaat het daarna?
Alle maatregelen die zijn aangekondigd gelden voor deze periode, volgens het ministerie is verlenging van de compensatie gekoppeld aan de overige aangekondigde maatregelen.

Moet ik privacy-gevoelige informatie delen om de eigen bijdrage terug te krijgen?
De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de website van genoemde organisaties.  


 

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor kinderopvang?
Antwoord: Ja, dus:

 • betaal de factuur voor de kinderopvang, zoals u dat altijd doet.
 • pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag. Zo houdt u uw recht op kinderopvang en de kinderopvangtoeslag en wordt de toeslag doorbetaald.
 • U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten.

Zo houdt u recht op kinderopvang en doorbetaling van de kinderopvangtoeslag. Landelijk worden afspraken gemaakt hoe dit achteraf financieel te repareren. SRK volgt deze afspraken.

Ik werk in een cruciaal beroep en mijn kind gaat naar de noodopvang, maar heeft nu klachten. Mag ik mijn kind toch brengen?
Antwoord: Nee, uw kind mag met klachten niet naar de noodopvang. Ook niet als het om een neusverkoudheid, hoesten of keelpijn gaat. Als de klachten erger worden, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Ik werk in een cruciaal beroep; waarom moet ik dan toch mijn kind van de noodopvang ophalen
Antwoord: Wij vragen dit altijd als wij merken dat een kind toch klachten heeft als neusverkoudheid, hoesten en keelpijn.

Ik ben pedagogisch medewerker. Hoe zit het met de kinderopvang van mijn eigen kind?
Antwoord: In principe is de kinderopvang open voor kinderen van mensen die werken in cruciale beroepsgroepen. De kinderopvang behoort daar ook toe. Dus als je de opvang van je kind niet in je eigen netwerk kunt regelen, kan het naar de kinderopvang.

Wat is het coronavirus?
Alle informatie over het coronavirus vindt u op de website van het RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?
Mensen met het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid. Lees hier meer.

Wat kan ik zelf doen om verspreiding te voorkomen?
Antwoord: Net als bij andere virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken, zijn de belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

• was regelmatig uw handen met zeep
• hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
• gebruik papieren zakdoekjes.

Sinds 9 maart geldt de extra maatregel om geen handen meer te schudden. Deze maatregel van RIVM nemen wij in onze kindercentra over.

Wat doen jullie in de kindercentra om verspreiding te voorkomen?
Antwoord: Uit voorzorg besteden we in alle kindercentra extra aandacht aan hygiëne. Dit doen we de komende tijd ook samen met de kinderen. Voor medewerkers met klachten geldt hetzelfde als voor de kinderen: met klachten thuisblijven.


 

Hoe informeren jullie ouders?
Antwoord: Ouders informeren wij via zowel met de OuderApp als per mail.

Waarom ontvang ik alle berichten twee keer?
Antwoord: Omdat wij zeker willen weten dat wij alle ouders bereiken.

Waar kan ik terecht voor informatie?
Antwoord: Met uw vragen kunt u altijd terecht bij de leidinggevende van uw kindercentrum. Algemene informatie vindt u op de websites:

Of bel met het landelijke publieksinformatienummer 0800-1351
Voor meer vragen & antwoorden: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden 
Heeft u vragen over uw gezondheid of die van uw kinderen? Raadpleeg dan uw huisarts.

 

Voorbehoud: Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De antwoorden zijn zorgvuldig samengesteld met de kennis van dat moment. Momenteel lopen er nog gesprekken tussen de branche-organisaties kinderopvang en de ouderorganisatie Boink met de overheid om e.e.a. voor ouders te regelen. Dat geldt ook voor gemeenten en onderwijs. Het kan dan ook gebeuren dat de definitieve afspraken op onderdelen afwijken van de antwoorden op de vragen. 

Algemeen

 

Click here for information in English

Information in English

Een vraag?

U kunt altijd terecht bij de leidinggevende van uw kindercentrum.

Meer weten?

Bellen?

Of bel met het landelijke publieksinformatienummer 0800-1351.