Professionele opvang voor uw kind

Voorzorgsmaatregelen

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, treffen we in onze kindercentra extra voorzorgsmaatregelen met de nadruk op hygiëne. Ook de kinderen nemen we mee in de extra hygiëne. Bovendien gelden voor onze medewerkers aanvullende richtlijnen, gebaseerd op de landelijke regelgeving en opstartprotocollen voor kinderopvang/onderwijs. Medewerkers in de kinderopvang met coronaverdachte klachten kunnen getest worden. In dat geval blijft de medewerker thuis tot de testuitslag bekend is.

Click here for the English translation

Wij volgen de landelijke richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de GGD. Dat vragen wij ook van u. Naast de algemene richtlijnen gelden voor uw en ieders gezondheid aanvullende regels in het rond het kindercentrum:

Algemeen

 • Schud geen handen.
 • Was vaak uw handen met zeep (minimaal 20 seconden).
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoeken en gooi deze na gebruik weg.

Halen en brengen

 • U moet uw kind thuis houden:
  • als het koorts heeft
  • u zelf, een huisgenoot of uw kind corona heeft
  • u zelf of een huisgenoot naast milde coronaklachten ook last heeft van koorts of benauwdheid en er nog geen negatieve testuitslag is.
 • Twijfelt u of u uw kind kunt brengen? Bel de groep van uw kind of gebruik de handige
 • Bij terugkeer uit een oranje of rood land of gebied, mogen kinderen van 0 tot en met 12 jaar wel naar de kinderopvang. Tenzij ze in contact zijn geweest met een patiënt met bevestigde COVID-19 infectie óf er een volwassen gezinslid is met klachten passend bij COVID-19.
 • Heeft u zelf milde klachten? Of bent u na terugkomst uit een oranje of rood gebied in thuisquarantaine? Dan mag u uw kind niet zelf brengen of halen. Vraag dit iemand anders en geef het aan ons door. Veiligheid staat voorop. 
 • Als een gezinslid koorts of benauwdheidsklachten heeft, blijft het hele gezin thuis. Ook als uw kind geen klachten heeft, mag het niet komen.
 • Als uw kind milde klachten heeft en die in de loop van de dag verergeren, vragen wij u om uw kind op te halen.
 • Als uw kind altijd milde klachten heeft, bijvoorbeeld chronisch verkouden of hooikoorts, mag het volgens de landelijke richtlijnen komen. Maar als wij merken dat de chronische klachten erger worden of nieuwe klachten ontstaan, dan vragen wij u toch om uw kind op te halen. In dat geval adviseren wij u om met uw huisarts contact op te nemen. Uw kind kan weer komen als de nieuwe klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd.
 • Een persoon brengt of haalt het kind. Op het speelplein, tot aan de deur of in de hal, afhankelijk van de situatie in het kindercentrum.
 • Houd de overdracht kort en vertrek meteen nadat u uw kind gebracht of gehaald heeft.
 • Om de 1,5 meter afstand tussen pedagogisch medewerkers en ouders en tussen ouders onderling te kunnen waarborgen, gelden er voor elk kindercentrum bovendien aanvullende afspraken voor het halen en brengen van kinderen.

In het kindercentrum

 • Om het aantal contactmomenten te beperken en zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zien wij u als ouder liefst zo min mogelijk in het kindercentrum.
 • U brengt en haalt uw kind op de afgesproken plek in het kindercentrum.
 • Houd het afscheid kort. Er is een minimale overdracht. Contact of overdracht kan telefonisch of in de OuderApp.
 • Volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand van elkaar; ook voor de deur of op het speelplein van het kindercentrum.
 • Neem geen materialen/speelgoed mee van thuis en laat ook niets achter. Alleen de materialen die door het kindercentrum worden aangegeven zoals extra kleding, een speen of eigen fles, e.d. worden meegenomen.
 • Ouders volgen de aanwijzingen op van het kindercentrum en de pedagogisch medewerkers.

Belangrijk: Is er een verdenking van corona binnen het gezin of bent u in direct contact geweest met iemand die met het coronavirus besmet blijkt te zijn? Neem contact op met uw huisarts/de GGD en Informeer meteen de leidinggevende/pedagogisch medewerker van uw kindercentrum. Blijf met uw hele gezin thuis en vermijd contact.