Professionele opvang voor uw kind

Privacy statement

Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) behandelt de (bijzondere) persoonsgegevens van haar klanten en de bezoekers van haar websites zorgvuldig en houdt zich aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Download hier ons privacy reglement:
Privacy reglement
Privacy policy

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018 

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt SRK gegevens vast. Dit is het geval wanneer u gebruik maakt van onze diensten, uw interesse kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met SRK of haar merken. 

SRK gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering. Klanten en geïnteresseerden worden van (nieuwe) producten en diensten op de hoogte gehouden als zij hierom vragen.

Informatie

Wij moeten u informeren over onze dienstverlening van de Wet Kinderopvang. Wij informeren u via onze websites en nieuwsbrieven. Als u hier geen prijs meer op stelt, kunt u zich op ieder moment afmelden via het e-mailadres: info@kinderopvang-plein.nl

Voor klanten behoudt SRK altijd het recht uw e-mailadres te blijven gebruiken voor overeenkomst gerelateerde informatie, zoals de verzending van facturen, jaaropgaven en contractwijzigingen.

Inzage, correctie en verwijderen van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die SRK over u heeft. Als informatie onjuist is of als u informatie wilt laten verwijderen, kunt u dit verzoek sturen aan: privacy@kinderopvang-plein.nl

Gebruik van cookies

SRK gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken en om het gebruik van de website te kunnen analyseren en daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. Maar ook als u ingelogd bent bij SRK kan uw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie.

Hoe kunt u cookies weigeren?

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten op de SRK website niet voor u beschikbaar zijn.

Toestemming geven en intrekken

Bij de intake kunt u toestemming geven voor: halen en brengen, informatieoverdracht, vervoer van kinderen, publiceren van foto's, video's en ander beeldmateriaal.

SRK en andere websites

Op de websites van SRK treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Lees hiervoor de privacystatements van de websites die u bezoekt.

Wijzigingen

SRK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy reglement.