Professionele opvang voor uw kind

Inleiding

Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) is van mening dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. SRK houdt zich dan ook aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Stichting Rijswijkse Kinderopvang, postbus 593, 2280 AN Rijswijk. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt SRK gegevens vast. Dit is het geval wanneer u gebruik maakt van onze diensten, uw interesse kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met SRK. Bij de gegevens over u in verband met de website gaat het vooral om contact- en kindgegevens en beeldmateriaal. Voor de overige gegevens verwijzen wij naar het SRK privacyreglement.

SRK gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering en om klanten en geïnteresseerden van (nieuwe) producten en diensten van SRK op de hoogte te houden.

Uw (e-mail)adres

Indien u uw (e-mail)adres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van SRK. Als u hier geen prijs meer op stelt, kunt u zich op ieder moment afmelden.

Afmelden

Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail, etc.), kunt u dit per e-mail melden bij info@kinderopvang-plein.nl. Voor klanten behoudt SRK altijd het recht uw e-mailadres te blijven gebruiken voor overeenkomst gerelateerde informatie, zoals de verzending van facturen, jaaropgaven en contractwijzigingen.

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die SRK over u heeft. Als de informatie onjuist is, kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Stichting Rijswijkse Kinderopvang, Postbus 593, 2280 AN Rijswijk. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop SRK met uw gegevens omgaat.

Klikgedrag en IP-adres

Op de websites van SRK worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en gerichte informatie op de website te plaatsen. Zo kan SRK haar dienstverlening verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen, maakt SRK ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend, wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies, namelijk sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd, zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.

SRK gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken en om het gebruik van de website te kunnen analyseren en daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. Maar ook als u ingelogd bent bij SRK kan uw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie.

Hoe kunt u cookies weigeren?

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten op de SRK website niet voor u beschikbaar zijn.

Gebruik van beeldmateriaal

Het gebruik van beeldmateriaal van kinderen op de website is geregeld in het SRK fotoprotocol.

SRK en andere websites

Op de websites van SRK treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. SRK kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement - indien aanwezig - van de website die u bezoekt.

Wijzigingen

SRK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van SRK.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 6 maart 2012

Home

Ik zoek opvang

Kinderopvang dicht bij huis, werk of school.

Alle kindercentra