Professionele opvang voor uw kind

Sport 4 Kids

Sport4Kids (S4K) verzorgt SRK-breed sport- en bewegingsactiviteiten voor kinderen. Het team bestaat uit enthousiaste jonge pedagogisch medewerkers met een sportopleiding. De sportactiviteiten en workshops zijn een extra impuls voor sport en bewegen voor kinderen vanaf twee jaar. Bewegen, plezier en samenwerken staan voorop. Hoogtepunt is de jaarlijkse sportdag in het Rijswijkse sportcomplex De Schilp met voor elke leeftijd een uitdaging met een verrassing.

Inmiddels verzorgt S4K ook andere activiteiten en workshops, zoals 3D printing. Of Up actief, het activiteitenprogramma van Up Kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar. Met inspirerende thema’s en activiteiten die goed passen bij de belevingswereld van kinderen.


s4k_lijn_met_sport_4_kids_blauwe_achtergrond.jpg

Sporten met peuters

S4K is in de ochtend vaak te vinden op kinderdagverblijven of peuterspeelzalen voor peutergym. Tijdens de les ontwikkelen de kinderen op een spelende manier verschillende vaardigheden. Bijvoorbeeld herkennen van kleuren, leren tellen, ruimtelijk inzicht en motorische vaardigheden. Tijdens peutergym leren kinderen ook om samen te werken met andere kinderen. Peuters kunnen rennen, springen, ballen, balanceren, koppeltje duikelen en andere speelse oefeningen. Kinderen kunnen doen wat thuis niet altijd kan of mag.

Sporten en bewegen tijdens de overblijf

S4K is ook actief op basisscholen waar SRK de overblijf verzorgt. Tijdens de overblijf kunnen kinderen meedoen aan sport- en bewegingsactiviteiten. Kortom, kinderen zijn tijdens de lunchpauze op school lekker bezig.

Sporten en bewegen bij de buitenschoolse opvang

Het sportteam laat kinderen op de BSO kennismaken met verschillende sporten. Regelmatig verrassen zij de kinderen met minder bekende sporten als Flag Football, Lacrosse, KanJam, Boogschieten, Handbal, Boksen of Judo.

Bewegen is belangrijk

Het is belangrijk dat kinderen vroeg in aanraking komen met bewegen. Niet alleen omdat kinderen tegenwoordig steeds minder bewegen, maar ook omdat beweging de ontwikkeling van de hersenen van kinderen stimuleert. Uit studies blijkt bovendien dat kinderen zo meer zelfvertrouwen krijgen en dat schoolprestaties verbeteren bij kinderen wanneer ze een afwisseling hebben van bewegen en leren. Bewegen is goed voor hun ontwikkeling!

Volg Sport 4 Kids op Facebook

Meer weten?

Marco van Trier
E-mail: s4k@kinderopvang-plein.nl

Home

facebook_button.gif

Volg Sport 4 Kids (klik hier); wekelijkse updates