Professionele opvang voor uw kind

Hoe het werkt

Zodra wij een plaats voor uw kind hebben, ontvangt u een plaatsingsaanbod. Wilt u van dit aanbod gebruikmaken? Stuur het bijgevoegde contract dan binnen vijf dagen ondertekend aan ons terug. Na onze bevestiging is de plaatsing van uw kind definitief.

Voorrang voor klanten

Ben u al klant bij SRK? Bijvoorbeeld doordat een ouder broertje of zusje naar een van onze kindercentra gaat of omdat u nu behalve van het kinderdagverblijf ook van de BSO gebruik gaat maken? Dan krijgt u voorrang bij plaatsing. In andere gevallen plaatsen we op volgorde van inschrijving.

Kennismaken en wennen

Als de plaatsing definitief is, ontvangt u enkele weken voor de startdatum een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek in het kindercentrum. Het kindercentrum maakt hiervoor telefonisch een afspraak met u. Wij vinden het fijn als uw kind dan meekomt. Dan kunnen we hem of haar al een beetje leren kennen.

Tijdens het gesprek vertellen we u over de dagelijkse gang van zaken:

  • eten en drinken
  • dagritme
  • slapen
  • spelen en ontwikkelen.

We vragen naar uw wensen en uw opvattingen over opvoeden, de gewoontes en omstandigheden thuis. Ook u kunt al uw vragen stellen. Verder leiden we u uitgebreid rond en u maakt kennis met het team. Tot slot bespreken we hoe uw kind het beste kan wennen en maken daar afspraken over met u. Wennen hoort er trouwens gewoon bij, vinden wij. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Op de hoogte

Zodra uw kind een plaatsje heeft, ontvangt u al de nieuwtjes van het kindercentrum of bijvoorbeeld een uitnodiging voor een ouderbijeenkomst. Dat doen we per e-mail. Verder houden we u met onze nieuwsbrief ‘Kinderopvangplein’ op de hoogte.