Professionele opvang voor uw kind

Tarieven voor kinderopvang

rekentool_banner.pngSRK hanteert verschillende tarieven. Wat u uiteindelijk kwijt bent, hangt onder andere af van uw kinderopvangtoeslag. Als u daarvoor in aanmerking komt, krijgt u van de Belastingdienst een gedeelte van de kinderopvangkosten terug. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw (gezamenlijk) inkomen, het aantal uren dat u werkt en het aantal uren dat u van kinderopvang gebruik maakt. Met onze rekentool berekent u snel en simpel wat u uiteindelijk zelf per maand betaalt. Voor de peuterspeelzaal/peuterspeelschool/voorschool geldt dat uw bijdrage afhangt van uw inkomen. Gemeentelijke subsidies verrekenen we direct in de ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal.

Overzicht tarieven 2017

De tarieven wijzigen jaarlijks.

Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten met SRK zijn de algemene voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang en onze aanvullende voorwaarden van toepassing.  Voor de peuterspeelscholen, peuterspeelzalen en voorscholen in Rijswijk en Den Haag gelden aparte voorwaarden.

Hulp bij aanvragen kinderopvangtoeslag

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van uw kinderopvangtoeslag? Dan doen we het samen. Maak hiervoor een afspraak met onze afdeling Financiën, telefoon 070-7920120. U kunt ook bij ons terecht met vragen over wijzigingen in uw kinderopvangtoeslag. Bijvoorbeeld als de uren, de kosten of uw inkomen veranderen. Wilt u zelf kinderopvangtoeslag aanvragen of een wijziging doorgeven? Ga daarvoor naar de website van de Belastingdienst.

szwbanner_toeslag_300x50.gif

Om kinderopvangtoeslag aan te vragen, heeft u het registratienummer van uw kindercentrum nodig. U vindt dit nummer op uw plaatsingsovereenkomst.

Inschrijven

Ik zoek opvang

Kinderopvang dicht bij huis, werk of school.

Alle kindercentra

Inschrijven

Direct inschrijven voor een plek op een van onze kindercentra kan natuurlijk ook!

Direct inschrijven

Kinderopvangtoeslag

maximum uurbedrag 2017:

kinderdagverblijf: €7,18
buitenschoolse opvang: €6,69

maximum aantal uren:

230 uur per maand en bovendien:
- voor kinderdagverblijf 140%
- voor buitenschoolse opvang 70%
van het aantal werkuren van de minst werkende partner.

Voor actuele informatie over wijzigingen en voorwaarden: website Belastingdienst