Professionele opvang voor uw kind

Over de oudercommissie


Wij zijn een groepje enthousiaste ouders, die trots zijn dat onze kinderen bij Blauwkapje worden opgevangen. Wij denken mee over wat Blauwkapje een fijne opvang maakt en hoe we dat kunnen verbeteren en uitdragen. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie (OC) is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen. Dit doen wij door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de leidinggevende van het kinderdagverblijf. Namens Blauwkapje nemen we ook deel aan de Ouderraad (OURA) van SRK, waar overkoepelende onderwerpen worden besproken. Elke locatie van SRK heeft hier een afgevaardigde.

Onderwerpen waarover wij adviseren:

 • de kwaliteit van de opvang
  (kwaliteit van het personeel, de locatie, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
 • voeding en opvoeding
 • veiligheid en gezondheid
 • spel- en ontwikkelingsactiviteiten
 • (wijziging van) de prijs en openingstijden van kinderopvang
 • regelingen inzake de behandeling van klachten
 • Verder organiseren wij ouderavonden, dragen bij aan bijvoorbeeld het zomerfeest en denken mee over communicatie over Blauwkapje.

Dit zijn wij

 • Afke de Groot, moeder van Sebe bij de Rakkers en Nina bij de Berenkeet
 • Marjolein Schmitz, moeder van Dex  bij Floortje
 • Joni Verschoore, moeder van Tycho bij de Donderkopjes
 • Emily Spitsbaard, moeder van Emma bij de Donderkopjes
 • Linda Toet, moeder van Luuk bij Floortje
 • Froukje van der Loon, moeder van Olivia bij Floortje

Vergaderingen van de oudercommissie

De oudercommissie vergadert 4 maal per jaar op locatie bij Blauwkapje.

 • Dinsdag 23 januari 2018
 • Maandag 26 maart 2018
 • Woensdag 30 mei 2018
 • Donderdag 6 september 2018
 • Dinsdag 13 november 2018

Nieuwe leden bij de oudercommissie zijn altijd welkom

Bij de samenstelling van de oudercommissie streven we naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen. Op dit moment zoeken we nieuwe leden voor de oudercommissie die bepaalde groepen vertegenwoordigden. Wil je meedenken? Meld je dan aan bij een van de OC-leden of stuur een e-mail naar ocblauwkapje@kinderopvang-plein.nl.

Omdat de oudercommissie onafhankelijk is, mogen medewerkers van de kinderopvang er geen plaats in nemen. Mocht de partner van een medewerker of een medewerker van een andere kinderopvangorganisatie lid willen worden, dan is het aan de oudercommissie te beslissen over toelating.

Contact

Heeft u opmerkingen, klachten, ideeën of suggesties voor verbeteringen? Neem dan contact op met de OC via e-mailadres: ocblauwkapje@kinderopvang-plein.nl.