Professionele opvang voor uw kind

Melodie partner in de brede school

Kindercentrum DoReMi maakt onderdeel uit van de brede school Muziekbuurt. Samen bieden we kinderen een veilige, maar ook uitdagende speel- en leeromgeving. Een sluitend systeem voor zorg en opvang en de ontwikkeling van een inhoudelijk doorgaande lijn, ook van binnen- naar buitenschoolse activiteiten, dragen bij aan de ontwikkeling van het kind. Want in de brede school staat de ontwikkeling van het kind centraal.

 Brede school Muziekbuurt

Brede school Muziekbuurt

bredeschool mbPartners in de brede school zijn naast Stichting Rijswijkse Kinderopvang, Lucas Onderwijs met basisschool Melodie, Vereniging Buurtraad Steenvoorde, Melodie in brede school MuziekbuurtBewonersorganisatie/Sociaal Culturele Werkgroep Muziekbuurt, Welzijn Rijswijk, Rijswijkse culturele instellingen en de gemeente Rijswijk. Op 4 september 2013 opende de brede school Muziekbuurt haar deuren.

Meer weten:

Klik hier voor informatie over de brede school in Rijswijk: www.bredeschoolrijswijk.nl

  • Diana de Graaf
  • Admiraal Helfrichsingel 20
  • Muziekbuurt
  • 2287 BS Rijswijk
  • 070 - 792 01 72
  • www.doremisrk.nl

Ons aanbod

buitenschoolse opvang vakantieopvang peuterspeelschool Rijswijk speelstart voorschoolse opvang
Direct inschrijven