Professionele opvang voor uw kind

Kinderdagverblijf Eglantier

 

header website header website nw

Het kinderdagverblijf is een plek waar kinderen komen om te spelen, leren, zich te ontwikkelen en te ontmoeten met volop aandacht voor ieder kind. Engels is de tweede taal op het kinderdagverblijf. Het kleinschalige kinderdagverblijf biedt de allerkleinsten een veilige en warme omgeving met liefdevolle zorg en aandacht van onze pedagogisch medewerkers. De verticale groep biedt plaats aan 12 kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar. 

Child day care centre Eglantier, Voorhof Delft Read more about child day care centre Eglantier (English)

Ons kinderdagverblijf in het kort

 • Kleinschalig en huiselijk
 • Spelend leren in een veilige en geborgen omgeving: de wereld leren kennen en talenten ontdekken en ontwikkelen
 • Engels als tweede taal: spelenderwijs
 • Doorgaande ontwikkelingsleerlijn 0-12 jaar met één team en één visie
 • Binnen ons IKC een vanzelfsprekende overgang naar de basisschool en de buitenschoolse opvang.

Spelend leren

1383083661.jpgEen kind moet zich veilig voelen. Daarom creëren de pedagogisch medewerkers in het kinderdagverblijf een gestructureerde en rustige, maar ook leerrijke omgeving. Met geborgenheid, aandacht en toch vrijheid. Wij dagen de kinderen uit om op ontdekking te gaan. Zo leren zij de wereld om zich heen kennen en kunnen zij hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. Hierbij kijken wij naar het kind en zijn of haar behoefte. Het kind krijgt de ruimte om te leunen, steunen, groeien en op te staan.

Ontwikkelingsstimulering

Jonge kinderen zijn volop in ontwikkeling. Die eerste glimlach, je hand vastpakken, omrollen, de eerste stapjes en voor de eerste keer 'mama' of 'papa' zeggen. Elk kind ontwikkelt zich op een andere manier en in zijn of haar eigen tempo. In ons kinderdagverblijf stimuleren wij de kinderen om op een speelse manier de wereld te ontdekken. Kinderen spelen graag en zijn van nature nieuwsgierig. Spel is heel belangrijk voor de ontwikkeling. Zo is bouwen met blokken een voorloper van wiskunde! Blokken ordenen, sorteren, meten en inzicht in ruimte komen hierbij aan de orde. 

Spelenderwijs Engels

logo_early_bird.png

Ook op het kinderdagverblijf is Engels de tweede taal. Wij werken met Benny's Playground van Early Bird. De oren van het heel jonge kind staan wagenwijd open voor de klanken van een andere taal. Juist deze fase leent zich heel goed voor een speelse kennismaking met taal. Benny's Playground is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Samen met de handpop Benny zingen en spelen de kinderen in het Engels. Benny eet en drinkt uiteraard een hapje mee!

Groot of klein?

In de poppenhoek gaan we aan het begin van de dag alle poppenkinderen aankleden. Wat hebben we zelf aan? Hemd, broek, shirt, trui, sokken, schoenen... Even zoeken of dit ook allemaal op de tafel ligt voor de poppen. Dan is het tijd om aan te gaan kleden. Wat past welke pop? Deze broek past niet. Wat is ermee? Hij is te groot. Wat zoeken we dan? Een kleinere. Iedereen onderzoekt voor zichzelf wat zijn/haar pop past en zo kunnen vandaag ook alle poppenkinderen weer meespelen. De kinderen zijn met deze activiteit bezig met allerlei begrippen. Wat heb ik zelf aan (autonomie); hoe heten mijn kledingstukken (benoemen); wat heeft een ander kind aan (kijken naar elkaar, herkenning en ontdekken)? Verhoudingen (groot/klein) komen aan bod. Past dit kledingstuk bij mijn pop (meten/inschatten)?

Wij laten ons inspireren door de visie van Howard Gardner, een Amerikaanse onderwijskundige. Onze inspiratiebron is de talenten die ieder kind in zich heeft. Die willen we aanspreken en ontwikkelen. Minstens zo belangrijk vinden wij de creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De thema’s natuur en cultuur zijn een mooi aanknopingspunt.

Doorgaande lijn 0-12 jaar

Binnen het IKC maken kinderen een doorlopende ontwikkeling door. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, de één sneller dan de ander. Wij stemmen ons aanbod en onze begeleiding af op het ontwikkelingsniveau en de behoeften van het kind. De doorgaande lijn wordt onder andere gewaarborgd door te werken met hetzelfde kind-volgsysteem als het onderwijs. Zo kunnen we de brede ontwikkeling van alle kinderen in een doorgaande lijn volgen en eventuele ontwikkelings- of (leer)achterstanden en -voorsprongen vroegtijdig signaleren. 

Openingstijden

Kinderdagverblijf

Maandaag t/m vrijdag 7.30-18.30 uur (werkdagen).

Adres kinderdagverblijf

IKC De Eglantier Delft
locatie Roland Holstlaan 917-919
2624 NX  Delft

 • Mariska Korver
 • Ina-Boudier Bakkerstraat 2 en Roland Holstlaan 917-919
 • Voorhof
 • 2624 NX Delft
 • 06-29409623
 • www.kinderopvangeglantier.nl

Ons aanbod

buitenschoolse opvang schoolvrije dagen vakantieopvang voorschoolse opvang kinderdagverblijf peuteropvang Delft
Direct inschrijven