Professionele opvang voor uw kind

In 2020 nieuw stelsel financiering kinderopvangtoeslag

14 sep 2016

Na de eerste de plannen voor directe financiering van de kinderopvangtoeslag van minister Asscher was het toch even twijfelachtig of het door zou gaan. Er was namelijk veel kritiek. Inmiddels is duidelijk dat het voorstel er echt komt.

De minister heeft dit besloten na een uitgebreide heroriëntatie op het eerdere plan en de alternatieven. Bedoeling is dat de nieuwe financiering op 1 januari 2020 ingaat, met een geleidelijke invoering vanaf 1 januari 2019. Nog voor de verkiezingen in maart 2017 zou het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer moeten liggen. Na alle kritiek op het originele voorstel zijn wijzigingen doorgevoerd, maar in grote lijnen blijft de opzet dezelfde.

De nieuwe financiering

Dit betekent dat vanaf 2020 DUO een centrale rol speelt voor de kinderopvangtoeslag en niet meer de Belastingdienst. Ouders krijgen een digitale portemonnee binnen een DUO-omgeving. Uit deze portemonne wordt de kinderopvangtoeslag rechtstreeks naar de kinderopvangorganisaties overgemaakt. Ouders betalen via dezelfde portemonnee het resterende bedrag aan kinderopvangtoeslag. De belangrijkste verandering voor ouders is de betaalwijze. Voor kinderopvangorganisaties is de verandering veel ingrijpender. Tot slot zou de nieuwe financieringssystematiek hoge navorderingen voor ouders moeten voorkomen en fraude met de kinderopvangtoeslag tegengaan.

 

  • Eveline van Waas
  • Ina-Boudier Bakkerstraat 2 en Roland Holstlaan 917-919
  • Voorhof
  • 2624 NX Delft
  • 06-58022431
  • www.kinderopvangeglantier.nl

Ons aanbod

buitenschoolse opvang schoolvrije dagen vakantieopvang voorschoolse opvang kinderdagverblijf peuteropvang Delft
Direct inschrijven