Professionele opvang voor uw kind

Officiële opening IKC De Eglantier Voorhof

06 apr 2018

Op 6 april 2018 opende wethouder Aletta Hekker officieel IKC De Eglantier Voorhof in Delft. Het integraal kindcentrum (IKC) is dé plek voor onderwijs, kinderopvang, opvoeding en de ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar in de wijk Voorhof.

Met Engels als tweede taal en het International Primary Curriculum is het IKC voor een brede groep ouders aantrekkelijk. Het IKC heeft twee ontwikkelingsrijke domeinen rond de leeftijd van het kind (van 0-7 jaar en van 7-12 jaar). Hierbinnen is fysiek geen onderscheid tussen school en kinderopvang; alle voorzieningen voor dezelfde leeftijdsgroep zitten op één adres bij elkaar. Na de recente uitbreiding met peuteropvang en een kinderdagverblijf is het aanbod van 0-12 jaar compleet.

 Opening van IKC De Eglantier Voorhof

IKC met één team en één visie 

IKC De Eglantier Voorhof is een samenwerking tussen Librijn openbaar onderwijs (met basisschool De Eglantier Voorhof), Stichting Rijswijkse Kinderopvang (met Kinderopvang Eglantier) en de gemeente Delft. De gemeente maakt zich sterk voor nieuwe integrale kindcentra vanuit het beleidsthema ‘groei en talent’. In IKC De Eglantier Voorhof wordt de verbinding gemaakt tussen kinderopvang en onderwijs. Het IKC werkt met één team, één visie en een uitdagende en doorlopende ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-12 jaar. Het is een leerrijke omgeving met Engels als tweede taal. Verder werkt het IKC met het International Primary Curriculum en een leeftijd gericht aanbod binnen de twee ontwikkelingsdomeinen. Zelfs op het kinderdagverblijf leren kinderen al spelenderwijs Engels met Benny’s Playground.

Met de officiële opening komt een einde aan verbouwingen en verhuizingen. Het is het begin van een nieuwe toekomst als integraal kindcentrum dat kinderen volop ontwikkelingskansen biedt.

Yvonne den Haan en Helen Reumer van het IKC

Locatiedirecteur basisschool Yvonne den Haan: ‘Binnen het IKC is er voor kinderen een vanzelfsprekende overgang op de verschillende momenten van de dag: van voorschoolse opvang naar het begin van de lessen en aan het eind van de schooldag naar de buitenschoolse opvang’.  

Jolanda de Man, locatiehoofd kinderopvang vult aan ‘ook de overgang van kinderdagverblijf en peuteropvang naar de basisschool of de buitenschoolse opvang is heel natuurlijk. Kinderen kennen elkaar al en ook het team bestaat uit vaste gezichten’. 

Het IKC biedt basisonderwijs, een kinderdagverblijf, peuteropvang, tussenschoolse-, voorschoolse én buitenschoolse opvang. Het domein 0-7 jaar is gevestigd aan de Roland Holstlaan 917-919 en het domein 7-12 jaar aan de Ina Boudier-Bakkerstaat 2 in Delft. 

  • Mariska Korver
  • Ina-Boudier Bakkerstraat 2 en Roland Holstlaan 917-919
  • Voorhof
  • 2624 NX Delft
  • 06-29409623
  • www.kinderopvangeglantier.nl

Ons aanbod

buitenschoolse opvang schoolvrije dagen vakantieopvang voorschoolse opvang kinderdagverblijf peuteropvang Delft
Direct inschrijven