Professionele opvang voor uw kind

IKC De Eglantier Delft:

Wij de Wereld in!

Kleinschalig kinderdagverblijf, peuteropvang, voorschoolse en buitenschoolse opvang. U vindt dit allemaal binnen IKC De Eglantier Delft; dé plek voor onderwijs, kinderopvang, opvoeding en ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 12 jaar. In het integraal kindcentrum vormen wij een netwerk rondom het kind. Ons gezamenlijk aanbod is erop gericht dat kinderen zich naast de leerstof allerlei persoonlijke vaardigheden eigen maken, die als wereldburger belangrijk zijn. Het is een plek waar kinderen komen om te spelen, leren, zich te ontwikkelen en te ontmoeten. Engels is hier de tweede taal. De peuteropvang heeft twee groepen voor peuters vanaf 2 jaar. Kom nu langs voor een rondleiding op het kinderdagverblijf en krijg deze leuke memory box cadeau! (zo lang de voorraad strekt)  

 

Waar IKC De Eglantier Delft voor staat

  

logo de eglantierlogo_eglantier_delft_goede_logo.png
Binnen het IKC werken we met één team en één visie. Zo creëren we samen een uitdagende en doorlopende ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 12 jaar:

 • Twee ontwikkelingsrijke domeinen rond de leeftijd van het kind. Er is fysiek geen onderscheid meer tussen school en kinderopvang; alle voorzieningen voor dezelfde leeftijdsgroep zitten op één adres bij elkaar. 
 • Vertrouwde en veilige omgeving voor kinderen door kleinschaligheid binnen de domeinen, één team en doorgaande ontwikkelingslijn; 
 • Begeleiding van de kinderen in een veilig pedagogisch klimaat tot het worden van wereldburgers. Dit doen wij door persoonlijke vaardigheden aan te bieden.
 • Een vanzelfsprekende overgang op de verschillende momenten van de dag: van voorschoolse opvang naar het begin van de schooldag en aan het eind van de schooldag naar de buitenschoolse opvang.
 • Spelend leren en ontspanning; de activiteiten op de het kinderdagverblijf en de BSO sluiten aan op de onderwijsthema’s.
 • 4 pijlers: Engels als tweede taal voor kinderen van 0-12 jaar, leerlijn gebaseerd op het International Primary Curriculum, Cultuur en Natuur.

International Primary Curriculum

Het IKC staat voor een optimale opvoeding en onderwijs voor elk kind. Wij doen dit door een samenhangend aanbod met doorgaande leerlijnen aan te bieden voor kinderen van 0-12 jaar dat gebaseerd is op het International Primary Curriculum (IPC) en Tweetalig Primair Onderwijs (TPO). Het International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken. Het IPC is samengesteld met het oog op hoge verwachtingen op het gebied van leren.

Engels als tweede taal

Binnen het IKC bieden wij kinderen van 0-12 jaar een leerrijke omgeving met Engels als tweede taal. Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar werken wij met Benny's Playground van Early Bird. In de groepen 1 en 2 geven we voor 30 procent van de onderwijstijd les in het Engels. In de rest van het IKC wordt er 15 procent van de onderwijstijd in het Engels gegeven in het kader vanTweetalig Primair Onderwijs. 

Samenwerking

IKC De Eglantier Delft is een samenwerking tussen Stichting Librijn Openbaar Onderwijs en Stichting Rijswijkse Kinderopvang. 

 

Openingstijden

Kinderdagverblijf

maandag t/m vrijdag
7.30-18.30 uur.

Buitenschoolse opvang

Op schooldagen na schooltijd tot 18.30 uur.
In de schoolvakanties van 7.30-18.30 uur.

Voorschoolse opvang

Op schooldagen van 7.30 uur tot begin van de lessen.

Peuteropvang

In schoolweken
Groep 1
:
maandag- en donderdagochtend van 8.45-11.45 uur
Groep 2:
dinsdag- en vrijdagochtend van 8.45-11.45 uur.

Telefoonnummers

buitenschoolse opvang

06-29409623

wijzigen opvangcontract

afdeling plaatsingen: 070-7920103

 

Partner van

basisschool Eglantier Delft

 • Mariska Korver
 • Ina-Boudier Bakkerstraat 2 en Roland Holstlaan 917-919
 • Voorhof
 • 2624 NX Delft
 • 06-29409623
 • www.kinderopvangeglantier.nl

Ons aanbod

buitenschoolse opvang schoolvrije dagen vakantieopvang voorschoolse opvang kinderdagverblijf peuteropvang Delft
Direct inschrijven