Professionele opvang voor uw kind

Aanvullende voorwaarden herzien

16 apr 2018

Onze aanvullende voorwaarden vormen een aanvulling op het opvangcontract met de ouder én op de algemene voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang. In verband met veranderingen in het aanbod zijn de aanvullende voorwaarden herzien.

 

De belangrijkste veranderingen

Schoolvrije dagen: voor de BSO Plus- en BSO Totaalpakketten zijn schoolvrije dagen voortaan altijd extra opvangdagen.

SRK app: met de introductie van de SRK app veranderde er een aantal praktische zaken, zoals de manier van aanvragen van extra dagen, schoolvrije dagen en ruildagen.  Voor het BSO Plus- of BSO Totaalpakket werken we nu met een opvangtegoed.

Kinderdagverblijf op maat: het aanbod van LEUK Waterrijk is aangepast. Ouders kunnen voortaan alleen kiezen uit 40, 46 óf 52 weken per kalenderjaar en verder uit blokken van 9 óf 11 uur per dag mét een vaste begin- en eindtijd. In verband met de SRK app werken we nu met een saldo ‘af te melden contracturen’ voor het eenvoudig doorgeven van de weken dat een kind niet komt.

Klik hier voor de aanvullende voorwaarden.

  • Jolanda de Man
  • Voorstraat 30
  • 2611 JR Delft
  • 06-58022338
  • www.maxhavelaarsrk.nl

Ons aanbod

kinderdagverblijf vakantieopvang buitenschoolse opvang voorschoolse opvang
Direct inschrijven