Professionele opvang voor uw kind

Max Havelaar Kindcentrum:

Want samen klopt het!

Aan de historische Delftse grachten vindt u het splinternieuwe Max Havelaar Kindcentrum. Hier is ons kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar en de buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Samen met de basisschool vormen wij een integraal kindcentrum. Dat is een plek waar kinderen gedurende de dag komen om te leren, spelen, zich te ontwikkelen en te ontmoeten. Kinderen krijgen de ruimte om hun talenten optimaal te ontwikkelen in een omgeving waarin spelen, leren en vrije tijd vanuit één pedagogisch-onderwijskundige visie worden gecombineerd.    

schatkist_0060.jpg


Max Havelaar Kindcentrum

Ons kindcentrum biedt een gevarieerd en samenhangend aanbod van kinderopvang en onderwijs voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Hierbij spelen wij in op de snel veranderende samenleving en de nieuwe eigenschappen en vaardigheden die dit van kinderen vraagt. Daarom is er in onze pedagogisch-onderwijskundige visie bijvoorbeeld aandacht voor wetenschap, technologie, cultuur en vaardigheden die kinderen in de 21ste eeuw nodig hebben.

Het kinderdagverblijf - met een eigen ingang aan de Verwersdijk - bevindt zich op de begane grond en grenst aan een besloten natuurlijke tuin. Een glazen corridor verbindt het kinderdagverblijf met onderwijs en de buitenschoolse opvang. De ingang van de buitenschoolse opvang is aan de Voorstraat.

Wat opvalt is de huiselijke sfeer binnen Max Havelaar Kindcentrum. Deze huiselijke sfeer wordt gelijk herkend door u en uw kind. Door de manier waarop de ruimte is ingericht worden de kinderen op een natuurlijke manier gestimuleerd om nieuw spel te ontdekken en als vanzelfsprekend nieuwe ervaringen op te doen.

Een gezamenlijke pedagogische visie

Wij willen de kinderen een wereld bieden waar ze kunnen groeien en bloeien. Zonder dat ze bij de overgang van kinderdagverblijf naar school en van school naar buitenschoolse opvang van eiland naar eiland hoeven te springen.

Het vertrouwen in kinderen vormt onze gezamenlijke basis. We noemen het de pedagogische grondhouding. Deze grondhouding van leerkracht en pedagogisch medewerker vormt de kern van onze visie. Wij maken onze gezamenlijke visie zichtbaar in de schets van een bloem.

bloem_skr_3.jpg

Vertrouwen in kinderen staat midden in de bloem. We vertrouwen erop dat ieder de kind de wereld om zich heen kan en wil leren kennen. In de bloemblaadjes beelden we uit wat kinderen van ons vragen op hun ontdekkingstocht. De bloem wordt gedragen door de stengel. Deze stengel staat voor de stevige basis van onze pedagogische gemeenschap. Binnen deze gemeenschap hebben we oog voor elkaar. Uiteraard horen ouders ook bij deze gemeenschap. Zij zorgen voor de groeikracht van ons Kindcentrum. 

 

 Plan uw rondleiding

Direct inschrijven

Openingstijden

Kinderdagverblijf
(ingang Verwersdijk 21)

maandag t/m vrijdag 7.30 -18.30 uur.

Voorschoolse opvang
(ingang Voorstraat 30)

vanaf 7.30 uur inclusief ontbijt.

Buitenschoolse opvang
(ingang Voorstraat 30)

maandag t/m vrijdag 14.00 -18.30 uur.

Telefoonnummers

Kinderdagverblijf: 015-7920395
Buitenschoolse opvang: 06-58022288
Opvangcontracten en wijziging: 070-7920103 (afdeling plaatsingen)
Jolanda de Man: 06-58022338 (locatiehoofd)

Onderwijsdeel Kindcentrum

Adres: Voorstraat 30, 2611 JR  Delft
Telefoonnummer: 015 - 2134619
www.maxhavelaarschool.nl

 

 

  • Jolanda de Man
  • Voorstraat 30
  • 2611 JR Delft
  • 06-58022338
  • www.maxhavelaarsrk.nl

Ons aanbod

kinderdagverblijf vakantieopvang buitenschoolse opvang voorschoolse opvang
Direct inschrijven