Professionele opvang voor uw kind

bsr_steenvoorde_def_3.jpg

 

Vertrouwd, veelzijdig en vriendelijk

De brede school Steenvoorde is voor kinderen van 0 tot 12 jaar die in de wijk Steenvoorde wonen of naar school gaan en voor de wijkbewoners.  Het kind staat centraal en krijgt in een vertrouwde, veelzijdige en vriendelijke omgeving alle kansen om de hele dag te leren, te ontwikkelen, te spelen en te ontmoeten.

De brede school Steenvoorde heeft drie locaties rondom de verschillende leeftijdsgroepen van de kinderen: Zandkasteel, Kiezel en Kei. Hier werken onderwijs en kinderopvang samen aan één doorlopende ontwikkelingslijn. Mede hierdoor ervaren de kinderen geen echte overgang tussen onderwijs en kinderopvang.

Door de kleinschaligheid hebben kinderen dezelfde vertrouwde gezichten om zich heen van leerkrachten,  kinderen en ouders. Door te werken met verschillende leeftijdsgroepen zorgen we voor een gepaste uitdagende omgeving en activiteiten voor álle kinderen. Dit doen we in een vriendelijke, ruim opgezette groene omgeving. Respect voor de omgeving en elkaar speelt een belangrijke rol.

Betrokken en verbonden

Met de partners in de wijk willen we samenwerken op het gebied van activiteiten, als het bijdraagt aan de verrijking van de ontwikkelingen alle kinderen. Daarom vinden we het belangrijk dat kinderen, ouders, medewerkers en samenwerkingspartners in de wijk zich betrokken en verbonden voelen met elkaar. En in het bijzonder de ouders bij de kinderen en de brede school.

logo_steenvoordeschool.jpg

  • Nanda Bruijstens
  • P. van Vlietlaan 2/Dr. Poelslaan 4
  • Steenvoorde
  • 2285 XM Rijswijk
  • 070 - 792 02 20
  • www.steenvoordesrk.nl

Ons aanbod

buitenschoolse opvang kinderdagverblijf peuterspeelschool Rijswijk voorschoolse opvang vakantieopvang speelstart
Direct inschrijven