Professionele opvang voor uw kind

SRK app live

02 jan 2018

Wij zijn gestart met een app voor ouders. Hiermee kunt u snel en eenvoudig de opvang van uw kind regelen en ook volgen.

 

ouderkonnect_schriftje_kinderen.jpg

De app heeft een aantal leuke functionaliteiten, zoals een fotoboek en een schriftje voor de allerkleinsten. Met de app kunnen ouders ook snel en eenvoudig praktische zaken regelen. Bijvoorbeeld extra opvang, schoolvrije dagen aanvragen, dagen ruilen, berichten sturen naar pedagogisch medewerkers of afwezigheid  doorgeven. In de app staan ook de facturen en jaaropgaven. 

Het is een is een persoonlijke app met een ouderportaal in een beveiligde omgeving en speciaal ontwikkeld voor de kinderopvang. Zo willen wij de communicatie met ouders verder verbeteren, zonder dat dit het persoonlijk contact met de pedagogisch medewerkers bij het halen (en brengen) van het kind vervangt.

  • Nanda Bruijstens
  • P. van Vlietlaan 2/Dr. Poelslaan 4
  • Steenvoorde
  • 2285 XM Rijswijk
  • 070 - 792 02 20
  • www.steenvoordesrk.nl

Ons aanbod

buitenschoolse opvang kinderdagverblijf peuterspeelschool Rijswijk voorschoolse opvang vakantieopvang speelstart
Direct inschrijven