Professionele opvang voor uw kind

Een kijkje bij Wereldreizigers

Samen met kindercentrum Wereldplek onderdeel van de Brede School Stationskwartier.

  • Diana de Graaf
  • P.C. Boutenslaan 2
  • Stationskwartier
  • 2283 GT Rijswijk
  • 070 - 79 20 240
  • www.wereldreizigerssrk.nl

Ons aanbod

buitenschoolse opvang peuterspeelschool Rijswijk voorschoolse opvang vakantieopvang plusuren speelstart
Direct inschrijven