Professionele opvang voor uw kind

Innovatie en Kwaliteit in 2018

11 apr 2018

Op 1 januari 2018 is de wet Innovatie Kwaliteit en Kinderopvang in werking getreden. De verscherpte kwaliteitseisen worden tot 2023 gefaseerd ingevoerd. De eerste veranderingen waren voor ons aanleiding om veiligheid, gezondheid en pedagogiek - de speerpunten voor 2018 - onder de loep te nemen.

Het was vooral veel papierwerk: we deden het allemaal al in de praktijk. Maar volgens de nieuwe regels moest er nog wat geschoven worden in de papieren.

Verder bezochten onze eigen IKK-deskundigen alle teams in de kindercentra voor uitleg over de nieuwe wet. Op wat puntje op de spreekwoordelijke ‘i’ na, is alles nu op orde. Dat blijkt ook uit de GGD-inspecties. Ouders merken in de praktijk nog weinig van de aangescherpte kwaliteitseisen. Van de voor 2019 geplande maatregelen zullen ouders meer merken. De GGD-inspectierapporten staan op de websites van onze kindercentra. Lees meer: www.veranderingenkinderopvang.nl