Professionele opvang voor uw kind

Innovatie Kwaliteit Kinderopvang in 2018

14 sep 2017

De wet Innovatie Kwaliteit is een belangrijke stappen op weg naar nóg betere kwaliteit van de kinderopvang. De wet treedt op 1 januari 2018 in werking. Een aantal regels gaat dan al meteen in, maar sommige later.

Nieuwe regels vanaf 1 januari 2018

In 2018 gaan de regels rond het mentorschap in en verder ook de basiseisen voor een pedagogisch beleidsplan en het vaste gezichtencriterium.

Mentorschap betekent dat elk kind een vaste mentor heeft. Dit is niet alleen het vaste aanspreekpunt voor het kind, maar ook voor de ouders. In sommige kindercentra werken we al met dit mentorschap. Waar dit nog niet praktijk is, gebeurt dit vanaf 1 januari a.s. Het kindercentrum informeert u hierover.

In het pedagogisch beleidsplan moet bijvoorbeeld staan hoe je de pedagogische doelen wilt bereiken. SRK werkt al langer op deze manier in de vorm van het pedagogisch plan van aanpak. Het vaste gezichtencriterium is van toepassing op kinderen tot 1 jaar. De wet regelt nu dat baby’s in principe maximaal twee vaste gezichten mogen zien.

Daarnaast wordt het veiligheid- en gezondheidsbeleid aangepast en zijn er regels rondom de inzet van vrijwilligers en beroepskrachten in opleiding.

Wij zijn er klaar voor! Natuurlijk nemen we de ouderraad hierin mee en kunnen de oudercommissies altijd hun vragen en opmerkingen hierover stellen. Boink speelt ook hierop in en nodigt ouders uit voor informatiebijeenkomsten. 

Ik zoek opvang

Kinderopvang dicht bij huis, werk of school.

Alle kindercentra