Professionele opvang voor uw kind

Officiële opening Max Havelaar Kindcentrum

05 mrt 2018

Donderdag 8 maart verricht wethouder Aletta Hekker de officiële opening van Max Havelaar Kindcentrum. De afgelopen tijd hebben kindercentrum Schatkist (Stichting Rijswijkse Kinderopvang) en de Max Havelaarschool (SCO Delft e.o.) hard gewerkt om een visie te ontwikkelen waarbij het kind centraal staat met een doorgaande leerlijn.

Op weg naar een (integraal) kindcentrum
De gemeente Delft nam in 2013 het initiatief voor de realisatie van integrale kindcentra. De Max Havelaarschool en kindercentrum Schatkist waren hier een van. Het was een langdurig proces, maar dankzij de positieve energie staat er nu een prachtig kindcentrum waar iedereen bijzonder trots op is. Het kindcentrum had ook een andere behuizing nodig. Dat was zonder twijfel de grootste uitdaging. Dankzij de inspanning van de bestuurders van beide organisaties en in het bijzonder de gemeente Delft staat er nu een prachtig verbouwd gebouw. 

Doorgaande leerlijn 0 t/m 12 jaar
De Max Havelaarschool is al decennia lang een begrip in Delft. Kindercentrum Schatkist is nauw verbonden met deze school. Samen zagen zij de wereld en gezinsomstandigheden in rap tempo veranderen. Steeds meer ouders combineren werk met de zorg voor hun kinderen. Het nieuwe Max Havelaar Kindcentrum werkt daarom vanuit één visie, als één team en met één plan in nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers. 

Oog voor de toekomst
Max Havelaar bereidt kinderen voor op de vaardigheden van de 21e eeuw. De kenniseconomie van morgen, vraagt nieuwe eigenschappen en vaardigheden van  kinderen. Zij moeten kunnen samenwerken, problemen oplossen, met ICT omgaan en kritisch kunnen nadenken. Kinderen worden continu uitgedaagd en geprikkeld om een onderzoekende houding aan te leren. Speerpunten van het kindcentrum zijn: wetenschap, technologie en cultuur.

Prikkelende inrichting
De inrichting van het vernieuwde kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang is ontworpen door een pedagogisch styliste en is er op gericht om spelen te stimuleren. ‘Het is leuk om te zien dat het concept gelijk in de praktijk werkte: kinderen komen binnen en gaan onmiddellijk over tot spel’,  aldus clustermanager Hèlen Reumer’. Tot ziens bij Max Havelaar!