Professionele opvang voor uw kind

Kinderopvang dicht bij huis, school of werk

Stichting Rijswijkse Kinderopvang is er voor kinderen van 6 weken tot 13 jaar. Zoekt u een peuterspeelzaal, peuterspeelschool, voorschool, kinderdagverblijf, opvang voor of na schooltijd of tijdens de schoolvakanties? SRK is altijd dichtbij, vaak zelfs in de basisschool van uw kind. U vindt ons op een groot aantal locaties in Rijswijk, Den Haag (ypenburg) en Delft.

Thuis bij SRK

Uw kind is thuis bij SRK. Thuis zijn betekent je warm, veilig en geborgen voelen. Dat staat voorop. We werken zoveel mogelijk met een vast team goed opgeleide pedagogisch medewerkers. Is er vervanging nodig, dan komt die meestal uit onze flexpool – ook een vast en goed opgeleid team van pedagogisch medewerkers.

Uitdaging en ontwikkeling

Thuis zijn betekent ook uitgedaagd worden, kansen krijgen, rust vinden. De ontwikkeling van uw kind krijgt bij SRK alle aandacht. Samen met basisscholen werken we aan voor- en vroegschoolse educatie, zodat uw kind spelenderwijs overstapt naar groep 1 van de basisschool.

Accentverschillen

Opvoeden betekent keuzes maken. Dat geldt voor u, maar ook voor de verschillende kindercentra van SRK. In het ene kindercentrum leggen we bijvoorbeeld veel nadruk op ontwikkeling van creatief talent, in het andere letten we vooral op bewegen en buiten zijn. Accentverschillen die voor u de doorslag kunnen geven om te kiezen voor juist dát kinderdagverblijf of díe peuterspeelzaal.

Werk en zorg combineren

We helpen u werk en zorg voor uw kinderen te combineren. Heeft u extra vroeg opvang nodig, of extra lang? Onze kindercentra hebben ruime openingstijden. Of heeft u een keer een extra dag opvang nodig? In principe kunt u ook altijd dagen ruilen. U leest de spelregels hiervoor in het blokje 'meer weten' (ruilbeleid). Kinderen op het speciaal basisonderwijs en kinderen met een handicap zijn van harte welkom, zolang we ze kunnen bieden wat ze nodig hebben zonder andere kinderen te kort te doen.

Raad van Toezicht

Stichting Rijswijkse Kinderopvang heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft als taak de bestuurder/directeur, gevraagd en ongevraagd, van advies te voorzien met als doel de kwaliteit en de continuïteit van de stichting te garanderen.

 De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Katrin Brand, voorzitter
  • Rosalie van Dijk
  • René Mascini
  • Pieter Krijne
  • Chantelle Rodgers

De Raad van Toezicht is lid van het NVOI-NVTK (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang) en werkt conform de governance code van deze vereniging. De RvT wijkt op vier onderdelen af van de governance code. In het recentste jaarverslag van de bestuurder/directeur en de Raad van toezicht kunt u de motivatie hiervoor lezen. Het jaarverslag kunt u hier downloaden.

Publicatie exemplaren van jaarrekeningen zijn op te vragen via deze link bij de Kamer van Koophandel https://www.kvk.nl/producten-bestellen/


Deskundige medewerkers

Kinderopvang is een vak. Alle pedagogisch medewerkers bij SRK hebben minimaal een afgeronde, kindgerichte opleiding op MBO-niveau conform de CAO Kinderopvang. Op de eigen SRK Academie volgt iedereen jaarlijks extra opleidingen of trainingen. Niet alleen op pedagogisch gebied, maar ook over eerste hulp aan kinderen, bedrijfshulpverlening en signalering kindermishandeling.

Kinderopvang Eigenwijs

Kinderopvang Eigenwijs is onderdeel van Stichting Rijswijkse Kinderopvang. Eigenwijs biedt een ‘eigenwijs’ kinderopvangaanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar geïnspireerd op de filosofie van Reggio Emilia.

Ik zoek opvang

Kinderopvang dicht bij huis, werk of school.

Alle kindercentra

Lees meer over Kinderopvang Eigenwijs:

png_logo_eigenwijs_buitenschoolse_opvang_groen.png