Professionele opvang voor uw kind

Over Stichting Rijswijke Kinderopvang

Kinderopvang en spelenderwijs leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze kinderopvang is dan ook bij uitstek dé ontwikkelplek voor kinderen om spelenderwijs hun talenten en de zo belangrijke 21 ste eeuwse vaardigheden te ontwikkelen. In de huidige veranderende samenleving vragen kinderopvang en het ontzorgen van ouders om verschillende vormen van ‘spelenderwijs leren’. En om een kinderopvangorganisatie die kan meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij.

SRK doet dit voor ouders met verschillende kinderopvangmerken. Voor partners - scholen, gemeenten, organisaties en bedrijven – doet SRK dit als co-creator van unieke vormen van kinderopvang en spelenderwijs leren.

Co-creator: verbinden en vernieuwen

Wij willen ‘spelenderwijs leren’ voor zoveel mogelijk kinderen bereikbaar maken. Samen met onze partners ontwikkelen en realiseren wij toekomstgerichte en unieke kinderopvangconcepten en vormen van spelenderwijs leren. Als co-creator en ervaringsdeskundige verbinden en inspireren wij scholen, gemeenten, organisaties en bedrijven. Wij signaleren (nieuwe) behoeften, spelen in op toekomstige wetgeving, brengen partijen bij elkaar, delen kennis en ervaring, ontwikkelen unieke kinderopvangconcepten en faciliteren. Dit doen wij vanuit SRK, samen met onze merken of die van derden.

Als co-creator is creativiteit belangrijk, maar wel gebaseerd op kennis en inzicht. Wij zijn daarbij positief kritisch en blijven leren, vooral door te doen en door de kennis en ervaring weer met elkaar en onze partners te delen. We enthousiasmeren en motiveren mensen. In combinatie met onze vindingrijkheid en frisse kijk op zaken gaan we voor zichtbaar resultaat

Maatschappelijke kinderopvang

Stichting Rijswijkse Kinderopvang is een maatschappelijk ondernemer. Onze organisatie heeft dan ook geen winstoogmerk. Wij stellen de pedagogische kwaliteit en de ontwikkeling van kinderen in een veranderende wereld voorop. Een kinderopvangorganisatie waar spelenderwijs leren en uitdagend werken de norm is. SRK is aangesloten bij de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

Met onze expertise ondersteunen we niet alleen samenwerkingspartners, maar ook onze kinderopvangmerken. Zo verzorgt de SRK Academie een breed palet aan opleidingen en faciliteert en ontwikkelt Sport4Kids een uitdagend activiteitenaanbod. Niet alleen voor de kinderopvang, maar ook voor onderwijs.

Meer weten?

Neem contact op met Annelies Verduin
E-mail: averduin@kinderopvang-plein.nl

Raad van Toezicht

Stichting Rijswijkse Kinderopvang heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder/directeur en de algemene gang van zaken binnen SRK. De Raad van Toezicht wordt betrokken bij het strategisch beleid en de positie van SRK in de maatschappelijke omgeving. Verder ziet zij erop toe dat de gestelde doelen worden behaald. De Raad bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 7 leden.

Samenstelling Raad van Toezicht:

  • Kees Vreugdenhil, voorzitter
  • Rosalie van Dijk
  • Pieter Krijne
  • René Mascini
  • Chantelle Rodger.

De Raad van Toezicht is lid van het NVOI-NVTK (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang) en werkt conform de governance code van deze vereniging. De Raad van Toezicht wijkt op vier onderdelen af van de governance code. In het meest recentte jaarverslag van de bestuurder/directeur en de Raad van toezicht staat de motivatie hiervoor. 

Het jaarverslag kunt u hier downloaden. Publicatie exemplaren van jaarrekeningen zijn op te vragen bij de Kamer van Koophandel.

Onze merken

logo_up_aqua.png        logo_kc_buitenrijck.png

logo_eogenwijs_groen.png        logo_blauwkapje_kleur.jpg

srk_website_logo_true_colors.png                max_havelaar_logo_def.jpg

  srk_website_logo_eglantier.png     snijders_logo_rgb.jpg