Professionele opvang voor uw kind

Kijk op de brede school

De brede school is een stap op weg naar een integrale kindvoorziening met ruim baan voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Als kinderopvangorganisatie spelen we samen met het onderwijs een rol hierin. De brede school biedt kinderen veiligheid, continuïteit en stabiliteit met rust en regelmaat in het dagritme. Verder zijn er vertrouwde gezichten voor het kind, een eenduidige pedagogische aanpak en zowel binnen als buiten is de omgeving uitdagend.

Brede school is maatwerk

Brede school Muziekbuurt in RijswijkAls SRK hebben we een visie op brede scholen. Hierin komen de invalshoeken van kinderen, ouders, medewerkers, regie & aansturing en gebouwen aan bod. Elke brede school is echter maatwerk en dat geldt ook voor de visie. Belangrijke succesfactor is namelijk het hebben van één gezamenlijke visie. Deze komt tot stand in een samenspel tussen de verschillende partijen, rekening houdend met ieders behoeften, de wijk, bijzondere doelgroepen en 'eigen' kleur. Wij zijn bijvoorbeeld partner in de brede school Muziekbuurt , Steenvoorde en Stationskwartier.

De brede school heeft verschillende vormen. Van een losse samenwerking waarin kinderopvang en school alleen elkaars faciliteiten benutten tot een gezamenlijke rechtspersoon. Wij hebben een voorkeur voor niet-vrijblijvende samenwerkingsvormen. Dit borgt gelijkwaardigheid, samenhang en doorgaande lijnen.

4_20kids_20jumping.jpg

De brede school voor het kind

Ruim baan voor de ontwikkelingskansen

De brede school is er ook buiten schooltijd met een sluitend dagarrangement. Naast onderwijs is er plek voor kinderopvang, vrijetijdsactiviteiten, maaltijden en ontspanning. De activiteiten zijn stimulerend en sluiten naadloos aan in tijd en ruimte. Dit alles biedt kinderen emotionele veiligheid.

De pedagogische omgeving is optimaal. Kinderen kunnen zich ontwikkelen, zowel cognitief, sociaal, emotioneel, motorisch als creatief. Iedereen binnen de brede school werkt dan ook samen. Zoveel mogelijk vanuit één pedagogische context en rekening houdend met de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen. Pedagogisch medewerkers zijn deskundigen op het gebied van ‘spelend leren en lerend spelen’ en de school als spin in het ‘educatieve web’.

De brede school is zoveel mogelijk toegankelijk voor alle kinderen. Integratie in plaats van gescheiden ontwikkeling. Alle kinderen zijn welkom, ongeacht de sociaal-economische achtergrond of het inkomen van ouders. Dit geldt ook voor kinderen met een sociale, mentale of fysieke beperking. Voor deze bijzondere kinderen geldt: samen als het kan, apart als het beter is voor het kind of de groep.
(bron: SRK visiedocument brede school)

Opleiding Medewerker Brede School

De SRK Academie verzorgt de opleiding ‘Medewerker Brede School’. De opleiding is bedoeld voor pedagogisch medewerkers ter voorbereiding op het werken binnen een brede school of een Integraal Kindcentrum. Het is een opleiding op maat, ontwikkeld en verzorgd door de SRK Academie van Stichting Rijswijkse Kinderopvang in samenwerking met Menskracht 7 ( ROC Mondriaan) en Vlietkinderen. Deze medewerkers zijn breder inzetbaar; niet alleen in de kinderopvang, maar ook op de basisschool. Bijvoorbeeld bij de organisatie van naschoolse activiteiten voor alle kinderen.

Onderwijs en kinderopvang lopen steeds meer in elkaar over

De medewerker brede school kan ook ondersteunen bij het onderwijs. Zo kan het lesprogramma in de naschoolse activiteiten een vervolg krijgen. Bijvoorbeeld in de klas kinderen in groepjes helpen bij het lezen of rekenen. Dus als de rekenles over decimalen gaat, kunnen ze ’s middags met de kinderen tijdens het koken de decimalen in de praktijk oefenen.

Ik zoek opvang

Kinderopvang dicht bij huis, werk of school.

Alle kindercentra

Contact

Wilt u als basisschool meer weten over onze visie op brede scholen en met ons nadenken over de toekomst? Neem dan contact op met Annelies Verduin (e-mail: averduin@kinderopvang-plein.nl).