Professionele opvang voor uw kind

Ouders praten mee over beleid en kwaliteit

Ouders hebben invloed op wat er bij SRK speelt. De medezeggenschap van ouders is geregeld in de Wet Kinderopvang. Binnen onze organisatie praten ouders mee in de oudercommissies en de ouderraad.

Oudercommissie

Elk kindercentrum heeft een oudercommissie die de ouders vertegenwoordigt en de belangen van de kinderen behartigt. De oudercommissie overlegt regelmatig met de clustermanager en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De commissie praat mee over alles wat te maken heeft met de kwaliteit van de opvang, bijvoorbeeld over:

  • het pedagogisch plan van aanpak 
  • de Risico-Inventarisatie en Evaluatie Gezondheid en Veiligheid 
  • resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek. 

Verder helpt de oudercommissie regelmatig om bijzondere activiteiten en festiviteiten voor de kinderen te organiseren. De oudercommissie kan met eventuele klachten ook terecht bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen waarbij SRK is aangesloten.

Wilt u zich inzetten als lid van de oudercommissie? Meld u aan. Kijk op het informatiebord in uw kindercentrum, de nieuwsbrief of op de website van uw kindercentrum voor meer informatie. Lees het reglement van de oudercommissie. U vindt het reglement bij meer weten op deze pagina.

Ouderraad

Elke oudercommissie vaardigt een lid af naar de ouderraad. Deze overkoepelende raad vertegenwoordigt daarmee alle ouders die klant zijn van SRK en vormt de schakel tussen ouders en de SRK-directie. De ouderraad fungeert regelmatig als klankbord bij beleidsvraagstukken. De ouderraad geeft verder gevraagd en ongevraagdadvies over onderwerpen die te maken hebben met de hele SRK.

Voorbeelden:

  • tarieven en incassotijdstippen 
  • collectieve sluitingsdagen 
  • omgaan met luizen
  • sieraden bij kinderen 0-4 jaar. 

De bevoegdheden van de oudercommissies en de ouderraad zijn vastgelegd in een reglement. Wilt u meer weten over de activiteiten van de ouderraad? Wilt u dat de ouderraad een onderwerp oppakt? Stuur een e-mail naar de SRK ouderraad. Lees het reglement van de ouderraad

Samenstelling Ouderraad:

Blauwkapje Joni Verschoore
Carrousel/Boemerang Bregje Thomassen
Wereldplek Willemijn Voogt
Steenvoorde, Zandkasteel vacature
Doe Rakkertjes, Kinderjungle, DoReMi vacature
KNUS Asli Türkes
LEUK In de Wolken Kyung de Graaf, Eric van der Veer
LEUK Waterrijk vacature
True Colors Rijswijk Sandra Tegtmeier
True Colors Delft Marleen Brummink
LEUK Luchtkasteel  Margriet van Dijk
LEUK Fontein/LEUK Combisport roulerend voorzitterschap
LEUK Vliegende Vis Vacature
Wings Edwin Bruys
Bij ONS/Klein Duimpje Cobi van der Beek
VindingRijk/KinderRijk vacature
 Schatkist  vacature

Waar wij voor staan

Ik zoek opvang

Kinderopvang dicht bij huis, werk of school.

Alle kindercentra