Professionele opvang voor uw kind

Ouders praten mee over beleid en kwaliteit

Ouders hebben invloed op wat er bij SRK en haar merken speelt. De medezeggenschap van ouders is geregeld in de Wet Kinderopvang. Binnen onze organisatie praten ouders mee in de oudercommissies en de ouderraad.

Oudercommissie

Elk kindercentrum moet een oudercommissie samenstellen. Ouders vertegenwoordigen de belangen van de kinderen. De oudercommissie overlegt regelmatig met de leidinggevende en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De commissie praat mee over alles wat te maken heeft met de kwaliteit van de opvang, bijvoorbeeld over:

  • Het pedagogisch plan van aanpak 
  • Gezondheid en Veiligheidszaken  
  • Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek

Verder kan de oudercommissie ook helpen bij bijzondere activiteiten op het kindercentrum. De oudercommissie kan met eventuele klachten ook terecht bij de Geschillencommissie Kinderopvang waarbij SRK is aangesloten.

Wilt u zich inzetten als lid van de oudercommissie? Meld u aan bij uw kindercentrum. 

Ouderraad

Elke oudercommissie vaardigt een lid af naar de ouderraad. Deze overkoepelende raad vormt de schakel tussen ouders en de SRK-directie. De ouderraad fungeert regelmatig als klankbord bij beleidsvraagstukken. De ouderraad geeft verder gevraagd en ongevraagdadvies over onderwerpen die te maken hebben met de hele SRK.

Voorbeelden:

  • tarieven en incassotijdstippen 
  • collectieve sluitingsdagen 
  • pedagogische visie
  • kwaliteitsinstrumenten 

De bevoegdheden van de oudercommissies en de ouderraad zijn vastgelegd in een reglement. Wilt u meer weten over de activiteiten van de ouderraad? Wilt u dat de ouderraad een onderwerp oppakt? Stuur een e-mail naar de SRK ouderraad. Lees het reglement van de ouderraad

Samenstelling Ouderraad:

Blauwkapje Afke de Groot
Carrousel/Boemerang Loes Rutten
Wereldplek Willemijn Welle
Steenvoorde, Zandkasteel Wemke van der Weij 
Doe Rakkertjes, Kinderjungle, DoReMi vacature
KNUS Douwe Jan Mars
LEUK In de Wolken Shabani Metha
LEUK Waterrijk vacature
True Colors Rijswijk

Sine Rasmussen

True Colors Delft

Brenda Hooiveld

LEUK Luchtkasteel  Cressiola Alladin
LEUK Fontein/LEUK Combisport roulerend voorzitterschap
LEUK Vliegende Vis vacature
Wings

vacature

Bij ONS/Klein Duimpje Cobi van der Beek
VindingRijk/KinderRijk vacature
 Schatkist vacature

Ik zoek opvang

Kinderopvang dicht bij huis, werk of school.

Alle kindercentra