Professionele opvang voor uw kind

Opvoeden doen we samen

U vertrouwt ons uw kinderen toe. Voor een deel van de tijd voeden we ze dus samen met u op. Onze visie op opvoeden moet daarom zoveel mogelijk aansluiten op die van u. Onze pedagogische visie hebben we dan ook ontwikkeld samen met ouders.

Ontdekkend spelen, uitdagend werken

Ontdekkend spelen, uitdagend werken is het motto van onze pedagogische visie. Want kinderen leren door te spelen. En het vraagt uitdagend werken van onze pedagogisch medewerkers. Dit is dan ook het uitgangspunt van de SRK Academie, waar we onze medewerkers opleiden. Het is de insteek op al onze kindercentra, die de gezamenlijke visie weer hebben vertaald in een pedagogisch plan van aanpak, geïnspireerd op een pedagogisch thema. 

Onze missie

Onze missie is als volgt omschreven:

‘In een veilig, geborgen en positief klimaat willen we kinderen helpen zich te ontwikkelen tot weerbare, zelfstandige en sociale individuen die respectvol en verantwoordelijk met anderen, zichzelf en hun omgeving omgaan. Het welbevinden van kinderen en het stimuleren van hun ontwikkeling staan centraal. Dit doen we met wederzijds respect, in openheid en in samenwerking met ouders.’

Onze pedagogische doelstellingen

Onze pedagogische visie is de grondslag voor een aantal pedagogische doelstellingen. We hebben er vier geformuleerd. U ziet ze terug in de manier waarop we samenwerken met u als ouder of opvoeder en in de manier waarop we met kinderen omgaan.

 1. Emotionele veiligheid bieden
  Als een kind zich veilig voelt, zit het lekker in zijn vel. En pas als een kind zich veilig voelt, durft het te ondernemen en ‘op avontuur’ te gaan. En dat is weer de eerste stap in groeien en ontwikkelen. SRK doet er alles aan om dat vertrouwen te versterken en vergroten.
 2. Persoonlijke competenties ontwikkelen
  Wat kan ik, wat vind ik leuk? We helpen kinderen om te ontdekken wat ze willen en wat hun mogelijkheden zijn. We geven ze de kans die vaardigheden en interesses verder te ontwikkelen. We laten kinderen zoveel mogelijk zelf doen, zodat hun zelfvertrouwen groeit. En ook hun weerbaarheid, eigenwaarde, flexibiliteit en creativiteit in het omgaan met verschillende situaties. Hierbij hoort ook lekker bewegen en gezond en gevarieerd eten.
 3. Sociale competentie bevorderen
  Kinderen ontwikkelen sociale vaardigheden door wat ze meemaken in de groep. Daar moet je op je beurt wachten, elkaar helpen, samenwerken tijdens het spelen en samen feestvieren. Ze ervaren dat hun gedrag een reactie bij de ander uitlokt. Ze leren omgaan met elkaar, respect hebben voor elkaar en voor culturele verschillen, maar ook dat je af en toe voor jezelf moet opkomen.
 4. Normen en waarden overbrengen
  Waarden als rechtvaardigheid, anderen helpen, respect en eerlijkheid vormen onze maatschappij. Kinderen leggen ze uit in termen van lief en stout of gemeen en aardig. Normen zijn de afspraken en regels hierover. Je mag niet slaan, bijvoorbeeld. Normen en waarden leren kinderen in hun directe omgeving: thuis, op school en bij ons. We helpen kinderen daarbij, door voor te leven, kinderen te wijzen op de gevolgen van hun gedrag en ook door bepaalde sociale regels te handhaven. Daarom hebben we bijvoorbeeld aandacht voor de diversiteit van culturen en zijn alle kinderen voor ons gelijk.