Professionele opvang voor uw kind

Pedagogische visie

Ontdekkend spelen

Bij ons draait alles om de kinderen. 'Ontdekkend spelen' is het motto om het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. We zorgen voor een veilige en uitdagende omgeving, waar kinderen graag komen. Met ieder kind bouwen we een vertrouwensrelatie op. Elk kind is voor ons een uitdaging; soms een raadsel, soms een open boek. Alle kinderen worden opgenomen in de groep en leren zichzelf daar beter kennen. Samen met de kinderen maken wij de groep tot een dynamische en gezellige plek, waar de kinderen zich thuis voelen, vrienden maken en leren 'meedoen'.

Samen op avontuur bij Stichting Rijswijkse Kinderopvang

Samen

Wij werken samen met ouders en organisaties rondom het kind. De ouders zijn onze belangrijkste samenwerkingspartners. Zij kennen hun kind als geen ander. Wij willen graag met de ouders in gesprek blijven en samen vormgeven aan de wereld van het kind. De scholen worden steeds belangrijker in de samenwerking. Er ontstaan steeds meer 'brede scholen' en 'integrale kindcentra' waarin kinderopvang en onderwijs samenwerken. Wij juichen die samenwerking toe.

Pedagogische visie SRK 2018

Meer weten?

Wat zijn de grote lijnen?

De basis van ons pedagogisch denken en doen staat in de Wet Kinderopvang. Het gaat om vier opvoedingsdoelen die als volgt omschreven zjin door Marianne Riksen Walraven:

  1. Het bieden van emotionele en fysieke veiligheid aan kinderen
  2. Het bevorderen van de persoonijke competentie van kinderen
  3. Het bevorderen van sociale competenties van kinderen
  4. Socialisatie door overdracht van waarden en normen.

Wij voegen daar de samenwerking met ouders en scholen aan toe. In onze visie beginnen we bij het kind en kijken vanuit het kind naar de medewerkers, de groep, de ruimte en de samenwerking. Nieuwsgierig? Lees gerust verder in onze pedagogsiche visie.

Ik zoek opvang

Kinderopvang dicht bij huis, werk of school.

Alle kindercentra