Professionele opvang voor uw kind

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Voor- en vroegschoolse educatie. Dat is een hele mond vol, maar het gaat gewoon om leuke en leerzame activiteiten, die kinderen spelenderwijs voorbereiden op de basisschool. Op de peuterspeelzaal, peuterspeelschool, voorschool en in een aantal kinderdagverblijven werken we met vaste VVE-programma’s, die meestal doorlopen tot in de eerste twee groepen van het basisonderwijs.

Meer weten?

VVE en uw kind

Jonge kinderen leren al doende, spelenderwijs. VVE is een ontwikkelingsmethode met allerlei activiteiten die daar goed bij passen. Onze peuterspeelzalen, peuterspeelscholen en voorscholen werken met de methode Uk & Puk, speciaal voor kinderen vanaf 2,5 jaar en UK & Puk van 0-4 jaar. Het gaat altijd over herkenbare thema’s: ziek zijn bijvoorbeeld, een broertje of zusje krijgen, of jarig zijn. Bij elk thema horen activiteiten, prentenboeken, liedjes en spelletjes. Uw peuter leert spelenderwijs nieuwe woordjes, maar er zijn ook spelletjes waarbij ze oefenen met beginnend rekenen en sociale vaardigheden. Dat is een goede voorbereiding op de basisschool.

VVE met Uk & Puk

‘Hallo, ik ben Puk. Hoe heet jij?’ Puk is de vrolijk gekleurde handpop uit de methode Uk & Puk. Samen met Puk beleeft uw peuter de leukste avonturen. Huisjes bouwen, koekjes bakken, slingers maken… Puk lokt reacties uit, wat goed is voor de taalontwikkeling. De kinderen kijken altijd uit naar Puk, want met Puk heb je plezier! Meer lezen over Uk & Puk.

Puk in het kinderdagverblijf

Sommige kinderdagverblijven werken ook met Uk & Puk. Want deze is niet alleen geschikt voor peuters, maar ook voor baby’s en dreumesen. Uitgangspunt: spelen is ontdekken en spelen is groeien. Met Uk & Puk leert uw baby, dreumes of peuter nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen.

Ouders en VVE

Straks komt uw kind thuis van de peuterspeelzaal, peuterspeelschool of voorschool met verhalen en liedjes. U zult daar de thema’s van VVE in herkennen. De pedagogisch medewerkers houden u daar ook steeds van op de hoogte. Zo kunt u thuis ingaan op vragen van uw kind of er zelf iets over vertellen. Misschien komt Puk zelfs een keertje thuis logeren! VVE loopt door tot in de eerste twee groepen van de basisschool. Daarom werken we samen met die basisscholen. In Rijswijk geven we bijvoorbeeld informatie over de ontwikkeling van uw kind door aan de leerkracht van uw kind. Dus als uw kind straks naar school gaat, kan die de draad meteen weer oppakken.

VVE vraagt de aanwezigheid van uw kind

De VVE-methode werkt alleen als uw peuter op vaste dagen en tijden naar de peuterspeelzaal, peuterspeelschool of voorschool gaat. Hoe dat ingevuld wordt, varieert per peuterspeelzaal. Als uw kind naar de peuterspeelzaal, peuterspeelschool of voorschool gaat, kiest u dus voor een vaste combinatie van dagen (ochtend en/of middag).

Ik zoek opvang

Kinderopvang dicht bij huis, werk of school.

Alle kindercentra