Professionele opvang voor uw kind

Zorg en ondersteuning in de opvoeding

Op de momenten dat uw kind bij ons is, zijn wij verantwoordelijk voor de zorg en een deel van de opvoeding. Natuurlijk blijft het úw kind - we doen het samen! We houden daarom steeds contact met u, praten met elkaar en stemmen af. Zo krijgt uw kind bij ons én thuis de zorg en aandacht die het nodig heeft.

Partner in het zorgen voor kinderen

Als u uw kind haalt en brengt, wisselen we altijd kort uit wat er op dat moment speelt. Maar u wilt natuurlijk ook weten hoe uw kind zich ontwikkelt. Daarom bekijken we geregeld heel gericht de ontwikkeling van uw kind. Die observaties leggen we vast in een rapport dat we uitgebreid met u doorspreken. Wilt u op een ander moment meer informatie, tips of advies? Vraag dan zelf om een gesprek.

Ondersteuning bij opvoeden

Soms is het nodig de aanpak thuis en in het kindercentrum meer op elkaar af te stemmen. Opgroeien en opvoeden gaan immers niet vanzelf. Heeft u opvoedvragen of maakt u zich zorgen? U kunt altijd terecht bij onze pedagogisch medewerkers. Zijn er andere problemen? Dan verwijzen de pedagogisch medewerkers u door naar externe hulpverlening. Ze kunnen daarbij terugvallen op de kennis van onze pedagogen.

Zorgnetwerk 0-12 jaar

Rijswijk heeft een Zorgnetwerk 0-12 jaar (onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)) waarin verschillende organisaties samenwerken. SRK doet daar aan mee. Als er ontwikkelings-, opvoedings- of gedragsproblemen zijn, kunnen we een kind bij het zorgnetwerk aanmelden – uiteraard uitsluitend na toestemming van de ouder. Het zorgnetwerk zorgt ervoor dat er snel hulp komt. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en ouders krijgen precies te horen wat er besproken is. De gemeenten Den Haag en Delft hebben een vergelijkbaar zorgnetwerk.

Centrum voor Jeugd en Gezin

In elke gemeente vindt u een Centrum voor Jeugd en Gezin. Hier kunt u zo binnenlopen met al uw vragen over opvoeden en opgroeien.

Huiselijk geweld en kindermishandeling

SRK heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Als wij vermoeden dat een kind mishandeld wordt, praten we eerst met de ouders. Dat zijn voor iedereen lastige gesprekken, maar we gaan ze wel aan. Als we ongerust blijven, stellen we het belang en het welzijn van het kind voorop. In dat geval nemen wij ook zonder overleg met de ouders contact op met het Meldpunt Kindermishandeling. Onze pedagogisch medewerkers krijgen een training in het signaleren van kindermishandeling.

Kwetsbare kinderen

Ook kinderen met een handicap en kinderen die speciale zorg nodig hebben, zijn bij ons welkom. Voorwaarde is wel dat wij hen kunnen bieden wat ze nodig hebben, zonder de andere kinderen tekort te doen. Een speciale plaatsings- en indicatiecommissie beoordeelt elke aanvraag. Soms komt een kwetsbaar kind eerst een tijdje ‘op proef’. Als na verloop van tijd blijkt dat we een kind niet de zorg en aandacht kunnen geven die het nodig heeft, zoeken we samen met de ouders naar een andere oplossing.

Allergie en medicatie

Is uw kind allergisch of overgevoelig voor iets? Gebruikt het medicijnen? Laat het ons weten. Als zich door allergieën of medicijngebruik levensbedreigende situaties kunnen voordoen, beoordeelt de plaatsings- en indicatiecommissie of we uw kind kunnen plaatsen. Soms is het nodig te overleggen met de behandelend arts.

Ik zoek opvang

Kinderopvang dicht bij huis, werk of school.

Alle kindercentra