Professionele opvang voor uw kind

SRK Academie

De SRK Academie verzorgt trainingen en opleidingen. Zo kunnen pedagogisch medewerkers naast hun kindgerichte opleiding altijd op up-to-date vakkennis bouwen. De vakkennis blijft niet alleen up-to-date, maar medewerkers kunnen zich ook specialiseren. Verder is door voortdurend veranderende wetgeving continue bijscholing noodzakelijk. Dit maakt het werken in de kinderopvang extra boeiend. 

srk_academie.jpg

Ontdekkend spelen, uitdagend werken

De trainingen sluiten aan op de uitgangspunten van de pedagogische visie van Stichting Rijswijkse Kinderopvang ‘ontdekkend spelen, uitdagend werken’. Dat betekent dat we in de eerste plaats goede kinderopvang bieden en de ontwikkeling van kinderen spelenderwijs stimuleren.

Ontwikkeling stimuleren

‘Ontdekkend spelen, uitdagend werken’ geldt niet alleen voor de kinderen, maar ook voor pedagogisch medewerkers. Op een speelse manier leren ook zij hun eigen talenten ontdekken en uitdagingen aangaan. Vanuit de gedachte dat je die uitgangspunten zelf weer toepast in je eigen praktijk, als je eenmaal zelf hebt ervaren hoe het werkt.

Opleidingen

Voor wie nog niet (voldoende) is opgeleid, heeft de SRK Academie volledige opleidingen. Bijvoorbeeld tot gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4  voor medewerkers die in al in dienst zijn van SRK. Of graag bij ons willen komen werken, maar nog niet gekwalificeerd zijn. Met de opleiding ‘medewerker brede school’ speelt de SRK Academie in op toekomstige ontwikkelingen binnen de kinderopvang en het onderwijs. Deze nieuwe generatie pedagogisch medewerkers is de verbindende schakel tussen kinderopvang opvang en onderwijs.

Trainingen

Het trainingsaanbod kent basis- en specialisatietrainingen. Pedagogisch medewerkers beginnen met de basistrainingen op pedagogisch gebied, waaronder EHBO aan kinderen, bedrijfshulpverlening en signalering kindermishandeling. Vanuit deze basis zijn specialisatietrainingen mogelijk. Bijvoorbeeld voor- en vroegschoolse educatie of activiteiten op de buitenschoolse opvang. Of trainingen waarin je leert kwetsbare kinderen uit het speciaal basisonderwijs te begeleiden.

De wet ‘Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang’ vraagt om innovatie en een pedagogisch inhoudelijke verbeterslag binnen de kinderopvang. Met nieuwe functies als pedagogisch expert of het mentorschap van pedagogisch medewerkers. Elk jaar brengt de SRK Academie een up-to-date opleidingengids uit met nieuwe opleidingen en trainingen.

Nieuwsgierig?

Blader gerust door de SRK opleidingengids

Geïnteresseerd?
Neem contact op met Yvonne Boelens
E-mail: yboelens@kinderopvang-plein.nl